2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mariatomova
zaradenie majstra OV

Dobrý deň p. Pavlíková, potrebovala by som pomôcť so zaradením zamestnanca: zamestnanec vzdelanie: VŠ 2. stupeň, TU, drevar. fakulta, r. 2000, DPŠ - učiteľ - r. 1996,
do 31.8.2019 bol zaradený ako kvalifikovaný učiteľ do 7. PT, kreditový príplatok (6+6%).
Od 1.9.2019 je zaradený ako majster OV - študijného odboru grafik digitálnych médií, ale nevyučuje predmety svojej aprobácie, takže nespĺňa kvalifikačný predpoklad.
Do ktorej PT ho môžeme zaradiť ? ( môžeme sa držať § 83, ods. 2, ods. 4,5) Môžeme mu naďalej vyplácať kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj?
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra OV

Nekvalifikovaného majstra OV s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním zaradíte do 6. platovej triedy. Ak máte na mysli získanie rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, mohol by sa využiť § 83 ods. 2, príp. ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. Ale Vášmu MOV nechýba len príslušná DPŠ, ale aj kvalifikačný predpoklad. Akosi mi to celé nie je jasné. DPŠ získal v roku 1996 a VŠ až v roku 2000. Čo sa týka príplatku, tak v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR pri zmene kategórie pedagogického zamestnanca, príplatok za profesijný rozvoj sa vypláca aj naďalej.