4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mariatomova
zaradenie majstra OV

Dobrý deň p. Pavlíková, potrebovala by som pomôcť so zaradením zamestnanca: zamestnanec vzdelanie: VŠ 2. stupeň, TU, drevar. fakulta, r. 2000, DPŠ - učiteľ - r. 1996,
do 31.8.2019 bol zaradený ako kvalifikovaný učiteľ do 7. PT, kreditový príplatok (6+6%).
Od 1.9.2019 je zaradený ako majster OV - študijného odboru grafik digitálnych médií, ale nevyučuje predmety svojej aprobácie, takže nespĺňa kvalifikačný predpoklad.
Do ktorej PT ho môžeme zaradiť ? ( môžeme sa držať § 83, ods. 2, ods. 4,5) Môžeme mu naďalej vyplácať kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj?
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra OV

Nekvalifikovaného majstra OV s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním zaradíte do 6. platovej triedy. Ak máte na mysli získanie rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, mohol by sa využiť § 83 ods. 2, príp. ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. Ale Vášmu MOV nechýba len príslušná DPŠ, ale aj kvalifikačný predpoklad. Akosi mi to celé nie je jasné. DPŠ získal v roku 1996 a VŠ až v roku 2000. Čo sa týka príplatku, tak v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR pri zmene kategórie pedagogického zamestnanca, príplatok za profesijný rozvoj sa vypláca aj naďalej.

mariatomova
zaradenie majstra

Dobrý deň p. Pavlíková,
ďakujem za odpoveď, aj ja som sa pozastavila pri tých dátumoch DPŠ a ukončenia VŠ. Je to tak. Môže si kvalifikačný predpoklad doplniť napr. štúdiom ďalšieho aprobačného predmetu ako rozširujúce štúdium ?

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra

Každý si môže doplniť vzdelanie. Predsa ma zaujíma ku akému vysokoškolskému vzdelaniu má DPŠ. Alebo len ku strednej škole?