3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Elina
zaradenie do PT

Dobrý deň,
nová zamestnankyňa má VŠ II. stupňa odbor vychovávateľstvo, má spravené adaptačné vzdelávanie. Do akej PT ma byť zaradená, ak pracovná pozícia si vyžaduje špeciálnu pedagogiku, ktorú nemá. Ak bude mať v zmluve podmienku začatia štúdia do 4 rokov a ukončenia do 7 rokov, môže byť zaradená do 7 PT ako samostatný PZ a v pracovnej triede 2? Pracovať má ako vychovávateľka v špeciálnej škole.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ste dali Vašej vychovávateľke pri vzniku pracovného pomeru do pracovnej zmluvy podmienku podľa § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie, zaradíte ju kariérového stupňa samostatná vychovávateľka a do platovej triedy sedem, pracovná trieda dva. Zároveň budete sledovať splnenie podmienky.

Elina
zaradenie do platovej triedy

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.