2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ildikó Kiss 2
Zaradenie do platovej triedy podľa platného zákona

Dobrý deň pani Pavlíková!
Prosím o pomoc, o radu, o zaradení do platovej triedy podľa platného zákona. Pracujem ako učiteľka v materskej škole. Som zaradená ako samostatný pedagóg 28 rokov. Mala som 66 kreditov. Za to zamestnávateľ uznal a začal vyplácať príplatok za profesijného rozvoja od 1.9.2019.
1.atestačnú prácu som odovzdala do 31.8 2019. Atestačnú skúšku som úspešne vykonala v novembri 2019.
Zamestnávateľ v novembri 2019 prestal mi vyplácať príplatok za profesijný rozvoj, po odovzdaní osvedčenia na 1.atestáciu. Zaradili ma do vyššej platovej triedy, ako učiteľ s 1.atestáciou.
V júni 2021 na základe mojej písomnej žiadosti som dostala písomnú odpoveď na moju otázku od zamestnávateľa.
Odpoveď znie takto: "Na vykonanie 1. atestácie ste použili svoje kredity nazbierané z kontinuálneho vzdelávania a na ďalší príplatok za profesijný rozvoj/kreditový príplatok/nemáte nárok nakoľko nespĺňate minimálny počet kreditov na priznanie príplatku za profesionálny rozvoj. "
Moja otázka znie takto:
Má právo zamestnávateľ uplatniť kredity v novembri 2019, napriek tomu že kreditový príplatok bol zrušený 1. 9. 2019? Podľa akého platného zákona prestali vyplácať príplatok za profesijný rozvoj? Zamestnávateľ konal podľa zákona a má právo to urobiť?
Ako mám riešiť túto situáciu ďalej. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy podľa platného zákona

Váš zamestnávateľ nepostupoval správne. Nárok na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. (bývalý kreditový príplatok) Vám zostal aj po 1. 9. 2019 a vypláca sa do 31. 8. 2026. Po vykonaní atestácie po 1. 9. 2019 sa nezastavuje. Obráťte sa na okresný úrad v sídle kraja a zašlite im aj odpoveď od zamestnávateľa.