17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
zuzana1
Zaradenie do platovej triedy - PhD.

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení do platovej triedy učiteľa bez atestačnej skúšky
- r. 2010 - absolvovanie magisterského štúdia
- r. 2014 - ukončenie doktorandského štúdia (PhD.)
- v rokoch 2014 - 2018 - učiteľ na SŠ
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy - PhD.

Predpokladám, že Váš učiteľ učí kvalifikovane, t. j. predmety svojej aprobácie a tiež, že vysokoškolské štúdium tretieho stupňa súvisí s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Ak je tomu tak a má tri roky pedagogickej praxe, zaradíte ho do v zmysle § 27 ods. 5 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

Pallas
Zaradenie do platovej triedy - PhD.

Dobrý deň, čítala som niekde, že PhD. by malo nahrádzať 1. a 2. atestačnú skúšku. Nie je tomu tak? Alebo to závisí od rokov praxe? Vďaka

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy - PhD.

V súlade s § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ zaradí do kariérového stupňa pedagogického zamestnanca, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore súvisiacom s výkonom jeho činnosti s najmenej trojročnou pedagogickou praxou a v súlade s § 27 ods. 6 písm. b) po šiestich rokoch pedagogickej praxe do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou.

luluceva
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení do platovej triedy. Som samostatne začínajúca pani učiteľka v materskej škole.
Moje vzdelanie:
I.stupeň vysokoškolského vzdelania: Majster odbornej výchovy
Štátna skúška z predmetov: pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku
II.stupeň vysokoškolského vzdelania: Učiteľstvo technických odborných predmetov
Štátna skúška z predmetov: didaktika odborných predmetov a materiály a technológie – náuka o dreve
Roku 2016 ukončená Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
Študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Ukončené maturitnou skúškou .
Prax v školstve 0 rokov.
Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ste kvalifikovanou učiteľkou materskej školy a vychovávateľkou v školskom klube detí na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre učiteľku materskej školy. Ste začínajúca učiteľka, patrí Vám zaradenie do 9. platovej triedy, zaradenie do adaptačného vzdelávania a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z.

luluceva
zaradenie do platovej triedy RNDr.

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení do platovej triedy. Začínajúca pani učiteľka v materskej škole.
Moje vzdelanie:
RNDr. Doktor prírodných vied (Geológia)
Roku 2010 ukončené pedagogické minimum
Súčasne študujem na Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti
Študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré v roku 2019 ukončím maturitnou skúškou.
Prax v školstve 0 rokov.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy RNDr.

I napriek tomu, že ste neuviedli Vaše vysokoškolské vzdelanie, môžem dedukovať, že nie ste kvalifikovanou učiteľkou materskej školy na žiadnej úrovni vzdelania. Po ukončení stredného odborného vzdelania budete kvalifikovanou učiteľkou materskej školy na úrovni ÚSO. Vaše zaradenie je do 9. platovej triedy ako začínajúca učiteľka materskej školy.

Jojina
Zaradenie platová trieda

Dobrý deň. Prosím Vás o informáciu ohľadom platovej triedy.Som vychováteľka v školskom internáte. Mám ukončené vzdelanie na strednej odbornej škole pedagogickej odbor učiteľ, vychovávateľ MŠ , 1stupeň VŠ odbor Učiteľstvo profesijných predmetov. Hneď prvý rok ako som nastúpila som absolvovala aj adaptačné vzdelávanie. Chcem sa informovať v ktorej platovej triede by som mala byť zaradená. Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie platová trieda

Ste kvalifikovanou  vychovávateľkou v školskom internáte na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a aj na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Po ukončení adaptačného vzdelávania máte byť zaradená do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka, ktorému prislúcha 9. platová trieda.

Dominika Čandová
Kvalifikácia učiteľstvo v MŠ

Dobrý deň. Mám maturitou ukončenú Pedagogickú a sociálnu akadémiu v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Mám aj titul Mgr. avšak z odboru Mediálne štúdiá, ktorý nie je pedagogickým odborom. Chcela by som sa informovať, či som plne kvalifikovaná na pozíciu učiteľky v materskej škole a vychovávateľku pre ŠKD. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď :)

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľstvo v MŠ

Ste kvalifikovanou učiteľkou materskej školy a vychovávateľkou v školskom klube detí na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre učiteľku materskej školy.

Júlia Hrmová
Zaraďovanie PZ

Môžem brať pri zaraďovaní učiteľov PhD rovnako v porovnaní s PhDr. i ako PaedDr.?

Júlia Hrmová
Zaraďovanie PZ

Môžem brať pri zaraďovaní učiteľov PhD rovnako v porovnaní s PhDr i ako PaedDr?

Maria Pavlikova
Zaraďovanie PZ

Nie, to v žiadnom prípade. Ide o rozdielne druhy vzdelaní. Titul PhDr. a PaedDr. sú tituly, ktoré sa získavajú rigoróznym konaním, píšu sa pred menom a PhD. je akademický titul, ktorý sa píše za menom a získava sa vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa, tzv. doktorandským štúdiom.

Adik
titul PaeDr

Prosím môžem sa spýtať ako je zaradený platovo do akej triedy zamestnanec v materskej škole s titulom PaeDr? Titul získal v predmete predprimárna pedagogika. Ďakujem

Maria Pavlikova
Titul PaedDr.

Predpokladám, že sa jedná o titul PaedDr. Neviem určiť platovú triedu, je potrebné uviesť všetky vzdelania aj s rokmi ich ukončenia.