7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Petra293
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, mám ukončené stredoškolské vzdelanie odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika, magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých pracujem v špeciálnej materskej škole, som samostatný učiteľ. Zaujíma ma v akej platovej triede mám byť zaradená. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe Vami uvedeného vzdelania máte byť zaradená do 6. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Petra293
Zaradenie do platovej triedy

ďakujem za odpoveď no mam ešte otázku .... ide teda o špeciálnu materskú školu ... tak špeciálna pedagogika je tam potrebná ... Prečo teda kolegovia čo majú vyštudované 1-4 pre základné školy sú zaradení v 7 platovej triede ? A vyhláška 437/2009 je uvedené Časť 2 učiteľ materskej školy a v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením ....Kvalifikačné predpoklady po 10 té v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo špeciálna pedagogika... tak tomu nerozumiem ??

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kolegovia, ktorí majú vyštudované učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky sú zaradení v 7. platovej triede, pretože spĺňajú kvalifikačný predpoklad uvedený vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť II, písm. A bod 3. Vy nespĺňate vzdelanie podľa Vami uvedeného bodu 10, ale spĺňate vzdelanie uvedené pod písm. B bod 2 s poukazom na časť I. písm. B bod 1. Vy spĺňate predškolskú pedagogiku na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ktoré máte doplnené o špeciálno-pedagogickú spôsobilosť, čo je potrebné.

Amália Čičillová
Zaradenie do platovej tarify

Dobrý deň , chcela by som Vás poprosiť o informáciu v ktorej platovej tarife mám byť správne zaradená. Mám 15 ročnú pedagogickú prax (ukončené - učiteľstvo 1- 4, a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky- uznaná ako náhrada I. kv. skúšky od roku 2007) . Doposiaľ som bola pedagogický zamestnanec s I .atestáciou . Od - 1.9.2018 do 31.08.2019 som mala nové zamestnanie a pracovnú zmluvu (86%) ako pedagogického zamestnanca a druhú PZ (20%) ako školský špeciálny pedagóg na rovnakej základnej škole. Vyučovala som predmety RŠF, HUV a pôsobila aj ako školský špeciálny pedagóg. Keďže prvý x som v danom roku pôsobila na ZŠ ako šk. ŠP (pred tým som učila na špeciálnej ZŠ), bola som začínajúci odborný zamestnanec.

Od 1.9.2019- 31.9.2019 – mám novú PZ a úväzok 100% na tej iste ZŠ (vyučujem RŠF 19 hodín a ďalej som šk. špeciálny pedagóg 5h). Po zmene zákona je šk. špeciálny pedagóg zaradený do kategórie pedagogických zamestnancov nie odborných, ale už som zaradená do 7. platovej tarify (šk. ŠP- samostatný ) pracovná trieda 2. Pracovná trieda mi patrí, ale prečo už nie som pedagogický zamestnanec s I. kv. skúškou? Podľa nového zákona školský špeciálny pedagógovia patria medzi pedagogických zamestnancov nie odborných. Takže nemám uznanú I. kv. skúšku ani kredity. V Oznámení o výške a zložení funkčného platu mám započítaných 15 rokov praxe a 3 dni a na výplatnej páske mám započítaných mám 14.rokov praxe. Ďakujem za odpoveď.

Amália Čičillová
Zaradenie do platovej tarify

Krásne ďakujem za odpoveď.
Pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak na základnej škole vyučujete a vykonávate aj činnosť školského špeciálneho pedagóga, aj od 1. 9.2019 máte mať dve pracovné zmluvy. Školský špeciálny pedagóg je od 1. 9. 2019 pedagogický zamestnanec, ale nie je učiteľ. To sú dve rôzne kategórie pedagogického zamestnanca podľa 19 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak ste mali dve pracovné zmluvy do 31. 8. 2019a dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu, tak od 1. 9. 2019 ste mali byť zaradená v súlade s § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. aj s kreditovým príplatkom.