2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gabriel c
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - telesná výchova s druhou atestáciou (2015). 23 rokov som odpracovala na strednej škole ako učiteľka telesnej výchovy. Od augusta 2018, kvôli zmene bydliska som zmenila zamestnanie a pracujem ako vychovávateľka v školskom klube detí na základnej škole, kde ma zaradili do 7. platovej triedy. Od 1.9.2019 prišiel do platnosti nový školský zákon 138/2019, v ktorom som sa dočítala v § 30:
samostatný pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ak písmeno b:
"vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený".
Chcem sa Vás opýtať, či tento paragraf sa na mňa vzťahuje, a či môžem byť zaradená do 8. platovej triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Uvedený paragraf sa na Vás vzťahuje a vzťahuje sa na Vás aj § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak ste zmenili zamestnávateľa a hlavne zaradenie z kategórie učiteľ do kategórie vychovávateľ od augusta 2018 uplatnil sa u Vás § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a mali ste byť zaradená do kariérového stupňa vychovávateľka s prvou atestáciou a takto pokračovať aj podľa nového zákona.