4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
peture
Výpoveď a preplatenie dovolenky

Mala som uzavretý pracovný pomer od 1.septembra 2010, tu som začala aj svoju učiteľskú prax. Od 28. 8. 2012 som si uplatňovala nárok na materskú a jeho výplatu. Podľa výplatnej pásky obdobie 1. 2013 mám dovolenku Tohtoročná 45 a z minulých rokov 17 dní, čiže zostatok 62 dní. Po jeho ukončení som prešla na rodičovské . Potom som znovu otehotnela a opätovne prešla na materskú od 27. 4. 2015. Potom som následne prešla na rodičovskú dovolenku. Reťazový pôrod. Z akej výšky platu mi musí byť preplatená dovolenka , ktorú nechcem čerpať pri výpovedi z nadbytku 63§ 1b. To znamená, že výpoveď mi dá zamestnávateľ. ( Nemám záujem o ukončenie pracovného pomeru dohodou, nakoľko mám uzavretú zmluvu na dobu neurčitú) Nakoľko nemajú pre mňa pracovné miesto na pozícií učiteľa .Aká má byť výška odstupného a z akého platu sa vypočítava ?(Pred nástupom na prvú materskú som pracovala na plný úväzok po celú dobu a zastrešovala som jeden predmet na celej škole)Započítava sa i materská dovolenka, prípadne rodičovské do dĺžky odpracovaných rokov pri nároku na odstupné? Syn bude mať 21.6. 2018 tri roky. K tomuto dátumu mi zostáva 92 dní dovolenky. (informovala som sa u účtovníčky) Do zamestnania by som mala nastúpiť 22. 6. 2018 Chcela by som si nechať preplatiť dovolenku cca 90 dní, z toho si posledné dva dni čerpať. To znamená, že výpoveď by som mala dostať k 24. 6. 2018? Pracovnú zmluvu som mala na dobu neurčitú. Jedná sa o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa paragrafu 63 1b.( z nadbytku) Je to legislatívne možné? Od 25. 6. 2018 plánujem nastúpiť k novému zamestnávateľovi. Ďakujem

Maria Pavlikova
Výpoveď a preplatenie dovolenky

Ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z nadbytočnosti, pri skončení pracovného pomeru sa prepláca dovolenka a odstupné. Obidve sa vyplácajú z platu, ktorý je aktuálny v deň nároku na uvedené dávky. Doba starostlivosti o dieťa sa zaratáva do započítanej praxe v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. Pri nástupe do zamestnania po návrate z rodičovskej dovolenky Vám zamestnávateľ určí nový aktuálny plat a zohľadní jednak dobu starostlivosti o dieťa a aktuálne tabuľky.

peture
Je možná práca vo výpovednej lehote podľa paragrafu 63§ 1b

Dobrý deň pani Pavlíková,

Chcem sa opýtať, ako vzhľadom na zrušené pracovné miesto podľa paragrafu 63§ 1b mi dáva zamestnávateľ trojmesačnú výpovednú lehotu v ktorej ma chce zamestnať na suplovanie iných predmetov.... Je to vôbec možné? Nastúpiť by som mala po rodičovskej 22. 6. 2018 A tvrdí mi, že k inému zamestnávateľovi môžem nastúpiť až v októbri 2018? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

S pozdravom Peture

Maria Pavlikova
Je možná práca vo výpovednej lehote

Po skončení rodičovskej dovolenky nastúpite do zamestnania 22. 6. 2018. Zamestnávateľ Vám vystaví aktuálne oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Od tohoto dňa môžete čerpať dovolenku. Zamestnávateľ Vám doručí výpoveď a výpovedná doba začína plynúť od 1. 7. 2018. Ak máte trojmesačnú výpovednú dobu, tak pracovný pomer skončí 30. 9. 2018 aj s nárokom na odstupné a preplatením zvyšku nevyčerpanej dovolenky. Počas výpovednej doby si môžete alebo máte čerpať dovolenku a zamestnávateľ by Vás nemal poverovať suplovaním. Po doručení výpovede, môžete požiadať zamestnávateľa aj o skončenie pracovného pomeru dohodou, ale ešte pred začatím plynutia výpovednej doby a vtedy Vám nebude plynúť výpovedná doba, ale vyplatia Vám zvýšené odstupné a preplatia nevyčerpanú dovolenku.