19 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PETULKA01
Vychovavatelka

Dobrý deň mám ukončenú Vysokú školu ekonomickú a mám k tomu ukončené pedagogické minimum. Môžem pracovať ako vychovávateľ v školskom klube? Ak áno do akej platovej triedy je ma možné zaradiť.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka

Kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť vychovávateľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Ako vychovávateľka v školskom klube môžete pracovať. Ak ide o Váš prvý pracovný pomer v školstve, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka do 6. platovej triedy s podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosť vychovávateľa.

PETULKA01
Vychovavatelka

Dakujem za odpoveď. Pracujem v základnej škole od novembra 2018. Viete mi povedať do akej poštovej triedy patrím?

PETULKA01
Vychovavatelka

Ešte sa chcem spytat na tej istej škole mám urobené dpšn a teda na ekonomickej či v tom nie je problém.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka

Aké dpnš máte na ekonomickej a o akú poštovú triedu, ktorú ste uviedli v doplňujúcej otázke, sa Vám jedná. Skúste si prečítať moju odpoveď s poradovým číslom 2. Odpovedala som Vám zodpovedne.

Luisa
Zaradenie do plat. triedy podla novej vyhlasky z 01/2020

Dobrý deň, ak mám ukončené vzdelanie 1.stupna v odbore a programe predskolska a elementárna pedagogika(2013), a momentálne nastupujem na magisterske studium v odbore - ucitelstvo a pedagogicke vedy, program - ucitelstvo pre primarne vzdelavanie. Bude mi tento Mgr.titul uznany aj v MS? Do akej platovej triedy budem zaradená, momentalne som v 6.platovej triede. Dakujem

Alžbeta13
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, potreboval by som sa poradiť ohľadom správneho zariadenia vychovávateľky do platovej tabuľky. Vychovávateľka má ukončené vzdelanie druhého stupňa (Bc. socialna pedagogika a vychovavateľstvo a následne Mgr. sociálna pedagogika). Má aj ukončené adaptacné vzdelávanie. Do ktorej platovej triedy patrí?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sociálna pedagogika vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ako kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľa uvedené nie je. Podľa mňa, ak absolvuje doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ, bude kvalifikovaná a zaradená do 7. platovej triedy.

ZS1
Učiteľ ako vychovávateľ

Dobrý deň, chcela by som sa prosím opýtať.. Som učiteľka 2.stupňa od roku 2010. V roku 2021 som bola zaradená do platovej triedy 9, nakoľko som si urobila druhú atestáciu a zároveň prešlo 5 rokov od druhej atestácie. Ak by som nastúpila v roku 2022 na pozíciu vychovávateľ ZŠ, do akej platovej triedy môžem byť zaradená? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľ ako vychovávateľ

Ak Vás preradia z kategórie učiteľ do kategórie vychovávateľ, uplatní sa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradia Vás do kariérového stupňa vychovávateľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy.

Barbora87
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

Dobrý deň, prosím Vás, mám skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Fakulte prírodných vied UMB.. zvažujem zmenu profesie, preto by som sa rada opýtala, či na pozíciu vychovávateľa, alebo pedagogického asistenta si potrebujem doplniť vzdelanie a aké. ďakujem.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jej jednotlivých prílohách. Na pozíciu pedagogického asistenta rovnako aj na pracovnú činnosť vychovávateľa musíte mať pedagogickú spôsobilosť - doplňujúce pedagogické štúdium, ak ho Vaša fakulta poskytuje, ktorou získate pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie Vašich štátnicových predmetov na strednej škole a rozširujúcim modulom DPŠ získate pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti, ktorú chcete vykonávať.

Barbora87
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

Potrebujem doplňujúce pedagogické štúdium na prac. činnosť pedagog. asistenta / vychovávateľa aj na materskú alebo základnú školu I. stupňa? Ak ho moja fakulta neposkytuje, viem to študovať aj na inej škole? Môže ma prijať škola do prac. pomeru na niektorú z týchto pozícii ešte počas štúdia? ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

Tak ako som uviedla každý pedagogický zamestnanec musí mať pedagogické vzdelanie aj pre materskú školu aj pre prvý stupeň základnej školy. Ak Vaša škola neposkytuje DPŠ, tak zrejme nemá akreditáciu a učiteľov nevzdeláva. DPŠ na inej škole nie je vhodné absolvovať, lebo nebude nadväzovať na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré Vám ako učiteľke materskej školy aj tak neuznajú. Je potrebné študovať také zameranie, akú pracovnú činnosť plánujete vykonávať. Skladačka vzdelaní je niekedy len vynaloženie finančných prostriedkov bez splnenia účelu.

Barbora87
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

A je nevyhnutné, aby DPŠ nadväzovalo na moje VŠ vzdelanie II. stupňa? Mám vyštudovaný odbor Environmentálny manažment, čo v materskej škole nevyužijem. Prepáčte, celkom tomu nerozumiem. Mala som za to, že DPŠ si viem doplniť na ktorejkoľvek škole, ktorá to ponúka. Uvádza sa to aj v tomto článku https://studyin.sk/slovensko/ako-kde-a-za-akych-podmienok-na-doplnujuce-... , ktorý je teda potom na základe Vášho vyjadrenia zavádzajúci... ? ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

Uvedený článok som si prečítala. Je v ňom podrobne rozpísané to, čo som ja vtesnala do krátkej odpovedi. Ani jediným slovom nie je ani článok ani moja odpoveď zavádzajúca. V podstate sú zhodné.

Barbora87
Vychovávateľ / Pedagogický asistent - info

V odpovedi ste uviedla, že DPŠ by som mala absolvovať na škole, kde som skončila II. stupeň vysokoškolského štúdia, inak mi ho neuznajú.
V článku sa uvádza, že na ktorejkoľvek škole, ktorá to ponúka a výber je na uchádzačovi. Podľa dostupnosti atď..
Ušlo mi niečo?

Lýdia Stariatová
Zvýšenie kvalifikácie

Dobrý deň. Pracujem ako vychovávateľka, mám ukončené pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore učiteľstvo pre mš a vychovávateľstvo. Chcela by som pokračovať na VŠ-predškolská a elementárna pedagogika. Po ústnom dohovore s riaditeľom mi neschválil štúdium,ale zároveň kolegyni to schválil.Chcela by som vedieť,či je nejaký zákon v ktorom sú obsiahnuté možnosti pedagogického zamestnanca zvýšiť si svoju kvalifikáciu a či je v kompetencii riaditeľa, ak by som doštudovala vo svojom vlastnom záujme neuznať mi titul a či je vôbec možné študovať ak nemám písomne schválené štúdium. A je vôbec potrebné schválenie?Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zvýšenie kvalifikácie

Vy ste kvalifikovaná vychovávateľka. Vysokoškolské vzdelanie predškolská pedagogika nie je kvalifikačný predpoklad na činnosť vychovávateľky. Titul Vám uzná každý, ale zvýšenie platovej triedy nebudete mať. Takéto zvyšovanie kvalifikácie je plne na Vašom rozhodnutí, neexistuje žiadny zákon, na základe ktorého Vám ho riaditeľ musí schváliť. Aj keby ste chceli študovať vychovávateľstvo, riaditeľ nemusí súhlasiť. Nemusí Vám poskytnúť ani pracovné voľno, pretože Vy ste kvalifikovaná vychovávateľka a zvyšovať kvalifikáciu nie ste povinná.