5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
RL
Vychovávateľ ŠKD

Dobrý deň,
pracujem 7 rokov ako vychovávateľka ŠKD. Mám ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa:
Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov v kombinácii
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy. Mám kvalifikačné predpodklady na pozíciu vychovávateľky v ŠKD? Do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľ ŠKD

Dobrý deň,
na pracovnú činnosť vychovávateľky v školskom klube detí spĺňate kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, príloha č. 3, 1. diel, oddiel A bod 5c, ktorý odkazuje na bod 21 a 22 III. časti prílohy č. 1 a tiež 5d bod 129 IV. časti v prílohe č. 1. Zaradená máte byť v 7. patovej triede.

RL
Vychovávateľ ŠKD

Ďakujem za odpoveď.
Nie je problém keď strednú školu mám Obchodnú akadémiu?
Vysokú školu mám ukončeny vzdelanie II.stupeň
Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov v kombinácii
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy. Mám aj napriek tomu kvalifikačné predpodklady na pozíciu vychovávateľky v ŠKD?
Zamestnávateľ si nie je istý. Platí aj platová trieda 7?

Maria Pavlikova
Vychovávateľ ŠKD

Dobrý deň,
môžete mi veriť, že ja som si Vašu otázku prečítala pred tým ako som odpovedala, netreba mi ju opakovať a moju odpoveď som si taktiež prečítala. Ak čakáte inú odpoveď, musíte sa obrátiť na iného konzultanta. Ja svoje odpovede nemením. Napísala som Vám presné body vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., z ktorých som vychádzala.

RL
Vychovávateľ ŠKD

Ďakujem za ochotu a ospravedlňujem sa.