3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
signum
vychovávateľ ŠI

Dobrý deň pani Pavlíková, pekne prosím o radu, ako zaradiť a čo vyžadovať od novo nastupujúcej vychovávateľky v školskom internáte, či sa požaduje ďalšie vzdelanie:
vzdelanie: SŠ - gymnázium
Vyššie odborné štúdium, odbor Sociálno-právna činnosť 1996-1999
VŠ - PdF UK Bratislava, Liečebná pedagogika 2003-2008

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!

Maria Pavlikova
vychovávateľ ŠI

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Predpokladám, že vzdelanie, ktoré má Vaša uchádzačka je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika a môžeme ho nájsť v oddiele A pod bodom č. 15. Dôležitý je právny predpis, podľa ktorého bolo vzdelanie absolvované. Ak bolo podľa predpisov účinných do 31. marca 2002, tak je kvalifikovaná. Právny predpis je uvedený na doklade o vzdelaní. Ak by toto nebolo v súlade, tak potom prichádza do úvahy 4. bod a musela by absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Dôležité je, či ide o prvý pracovný pomer alebo nie. To si skutočne neviem domyslieť.

signum
vvychovávateľ v ŠI

Ďakujem za odpoveď.
Nejde o prvý pracovný pomer, pracovala aj ako vychovávateľka ŠKD v šk. r. 2017/2018.