4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
VladimirC
Vychovatelka na ZŠ

Dobrý deň,
od roku 1998 do roku 2005 som pracovala ešte cez okresný úrad ako pomocná vychovavtelka v MŠ. Od roku 2002 do roku 2005 som bola na materskej dovolenke. Počas tejto materskej dovolenky bola v roku 2005 táto štátna skolka zriaďovateľom zrušená. Avšak prešla do rúk súkromnej osoby, kde bola poskytovaná celodenná starostlivosť o detí.
Od roku 2005 som v nej pracovala ako opatrovateľka detí (náplň práce totožná s prácou vychovatela a ucitela ako v štátnej MS).
Od roku 2007 do roku 2009 som bola preradena do súkromnej MS ako pomocná sila ( v pracovnej zmluve nebolo konkretizovane). Naďalej som vykonávala tu istú prácu.
Od roku 2009 do roku 2015 som bola opäť preradena na súkromnú prevádzku celodennej starostlivosti o detí.
V roku 2011 som ukončila externe strednú školu odbor učiteľstvo v MS a vychovatel.
Momentálne by som sa rada o miesto vychovatela v štátnej ZS.
Zaratavaju sa mi vôbec nejaké roky do praxe aj keď som neobsolvovala žiadne adaptacne obdobie? Akú pozíciu môžem očakávať začínajúci alebo samostatný a do akej platovej triedy budem zaradená?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľka na ZŠ

Ste kvalifikovaná vychovávateľka a budete zaradená do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 5. platovej triedy. Svoju prax predložíte zamestnávateľovi čestným vyhlásením o vykonávanej činnosti a jej dĺžke a Vašim podpisom. Ako tam uvediete jednotlivé činnosti, tak Vám ich započítajú. Nový zamestnávateľ môže v súlade s § 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. požadovať aj predloženie dokladov o každom pracovnom mieste, prípadne potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti od každého zamestnávateľa. Nie každý zamestnávateľ si osvojil takúto formu a väčšinou funguje čestné vyhlásenie. V každom prípade Vám započítajú dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a určite aj predchádzajúcu prax v súlade s § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Niekedy sa názov funkcie nestotožňuje s náplňou vykonávanej práce, treba to uviesť podľa skutočnosti.

pam
štátna jazyková skúška rok 2015

Prosím Vás o usmernenie. Učiteľ je začínajúci a absolvoval jazykovú skúšku v jazykovej škole v roku 2015
Ako je to v tomto prípade s príplatkom za profesijný rozvoj (po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti) podľa nového zákona 138/2019?

Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
štátna jazyková skúška rok 2015

Zákon č. 138/2019 Z. z. neurčuje, kedy má byť štátna jazyková skúška vykonaná. Predpisuje dva roky pracovnej činnosti. Možno do tej doby bude novela zákona prijatá a budeme postupovať podľa nej.