Vláčik

Októbrová aktivita pre deti v MŠ z Človek a svet práce

Vláčik

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Podoblasť

Materiály a ich vlastnosti

Výkonové štandardy:

  • Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.)

Úlohy:

  • Vystrihnite predmety na spodku strany a roztrieďte ich do jednotlivých vagónov podľa toho, kam patria.
  • Obrázky vyfarbite.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument