Vianočný stromček

Vianočný stromček

Cieľ aktivity:
Dieťa sa vie orientovať v časových súvislostiach dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami (napr. oslavy a sviatky) a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov (napr. ročných období).

Výkonový štandard:
Orientácia na elementárnej úrovni v časových vzťahoch.

Pomôcky:

● 
Predloha na vystrihovanie,
● 
Nožnice,
● 
Lepidlo,
● 
Špajle,
● 
Tvrdý papier,
● 
Šnúrka na zavesenie stromčeka.

Opis aktivity:

1. 
Vystrihnite s deťmi z predlohy vianočný stromček aj jednotlivé ozdôbky.
2. 
Nechajte deti ozdobiť vianočný stromček podľa vlastnej fantázie:
● 
Nalepte ho na výkres a naň ponalepujte ozdôbky.
● 
Nalepte stromček z oboch strán na špajlu a tak ho ozdobte.
● 
Stromček môžete aj zavesiť na šnúrku a vznikne visiaca ozdoba na skutočný vianočný stromček.
● 
Alebo môžete zostávajúce ozdôbky (ktoré nepoužijete na stromček) použiť aj na dozdobenie darčekových štítkov pre najbližších.

Metodické poznámky
Táto aktivita je vhodná pre všetky úrovne. Podľa úrovne vyberáme náročnosť a komplikovanosť jej realizácie. Najmenším deťom môžeme vystrihnúť jednotlivé ozdôbky, staršie deti pracujú s nožnicami pod dohľadom učiteľky sami.

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.