1 príspevok / 0 nový
Ľubomíra T.
Vek pedagogickéo zamestnantca 69 rokov - predľženie zmluvy - podľa aplikačnej pomôcky

Dobrý deň,
prosím Vám môžte mi poradiť? Zamesnanec - zmluva na dobu neurčitú, dovŕšil v tomto školskom roku 69 rokov a v aplikačnej pomôcke z 30.9.2019 z Ministerstva školstva od JUDr. Žanety Surmajovej sa píše, že ... prac. pomer PZ ktorý dosiahol 65 rokov veku sa nemusí nutne skončiť k 31.8.2020 ..... zamestnávaateľ a zamestnanec sa môu dohodnúť na preĺžení prac. pomeru najldhšie na 2 roky . Predĺženie prac. pomeru sa realizuje vypracovaním písomného dodatku k existujúcej pracovnej zmluve .....
Pokiaľ správne chápem alikačnú pomôcku, tak môžem pani profesorke urobiť len dodatok k už existujúcej uzmluve do 31.8.2021?
Ďakujem veľmi pekne
Ľ. T.