2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
hazu
Vedúca ŠKD

Dobrý večer,

k 30.6.2021 sa kolegyňa sťahuje a zároveň končí vo funkcii vedúcej ŠKD.
Chcem sa spýtať, či môže byť vedúcou ŠKD aj zástupca školy s I. atestáciou alebo učiteľ primárneho vzdelávania s II. atestáciou? Alebo mám hľadať novú vychovávateľku, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady?
K tým kvalifikačný predpokladom stačí iba absolvovanie I. atestácie alebo aj základný modul funkčného vzdelávania?
Ak môže byť vedúcou ŠKd aj zástupca riaditeľky, musíme zmeniť organizačnú štruktúru školy. Tú nám musí schváliť zástupca zamestnancov? Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vedúca ŠKD

Organizačná štruktúra musí byť v súlade so skutočnými pracovnými činnosťami. Či budete mať samostatnú funkciu vedúca vychovávateľka závisí od Vás. Nie je to funkcia, ktorá musí byť vytvorená. Ak máte jednu alebo dve vychovávateľky, môžu byť organizačne zaradené aj pod zástupkyňu riaditeľky školy pre prvý stupeň. Podmienkou je, že vedúci zamestnanec musí byť kvalifikovaný a mať vykonanú prvú atestáciu. Na funkčné vzdelávanie sa v súčasnosti uplatní § 89 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.