2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Vedecký pracovník SAV - pedagogická prax

Učiteľ fyziky, ktorý pracoval v ústave experimentálnej fyziky SAV. Prosím Vás, ako to je so započítaním praxe?
Do celkovej praxe sa započítavajú 2/3 alebo celá doba?
Započítava sa práca vedeckého pracovníka v SAV do pedagogickej praxe?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Vedecký pracovník SAV - pedagogická prax

Započítavanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa za dodržania § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Pedagogická prax je v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. činnosť pri plnení školského vzdelávacieho programu, ktorý sa v SAV pravdepodobne neplní. Takže do pedagogickej praxe sa nezapočítava. Do ostatnej praxe sa započíta v pomere ako určí zamestnávateľ a ako to má upravené vo vnútornom predpise. Aby sa započítala plne, musí ísť o prax a vedomosti využiteľné v školskom prostredí. Podľa môjho názoru žiadna prax sa nerovná pedagogickej praxi i keď vedomosti sa môžu uplatniť a prax sa môže započítať plne.