3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
yvorus
Uznanie príplatkov za vzdelávanie absolvované pred 1.9.2019

Dobrý deň. Rád by som sa informoval ohľadom uznania štátnych jazykových skúšok ako aj rozširujúceho štúdia v súvislosti s novým zákonom.

Dovoľte mi prosím popísať moju súčasnú situáciu.

Do školstva som nastúpil po 10 ročnej praxi v súkromnom sektore. Zmluvu som uzavrel od 1.9.2016 a momentálne pôsobím ako učiteľ na gymnáziu.

Vzhľadom na to, že som skončil Fakultu elektrotechniky a informatiky v Bratislave, v roku 2009 som ukončil doplňujúce pedagogické štúdium a v roku 2013 som absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ, som bol pri nástupe do školstva som kvalifikovaný učiteľ predmetov Informatika a Anglický jazyk.

Bohužiaľ podľa vtedy platného zákona som si nemohol nárokovať na kreditový príplatok za štátnu jazykovú skúšku, nakoľko zákon hovoril, že uznanie kreditov za štátnu jazykovú skúšku je možné až po 3 rokoch pedagogickej praxe.

Z toho dôvodu som absolvoval iné vzdelávanie v roku 2017, za ktoré mi bolo priznaných 60 kreditov, a teda som mohol poberať kreditový príplatok, ktorý poberám aj v súčasnosti.

Kredity a ani príplatok za štátnu jazykovú skúšku z ANJ mi ale nikdy neboli priznané a ani vyplácané.

Situácia je o to zaujímavejšia, že v roku 2017 som absolvoval aj všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka a opäť som za ňu nezískal žiadne kredity, domnievajúc sa, že mi budú priznané po 3 rokoch praxe spolu s kreditmi za štátnu skúšku z ANJ a následne ich budem môcť použiť na vykonanie atestačných skúšok.

Rovnako som v júni 2019 dokončil aj rozširujúce štúdium telesnej a športovej výchovy. (kedysi bolo rozširujúce štúdium náhradou 1. atestácie, neskôr zaň bolo 60 kreditov a nakoniec už nič)

Moja otázka teda znie. Myslí nový zákon aj na takúto situáciu? Momentálne som kvalifikovaný vyučovať 4 predmety (INF, ANJ, ŠPJ, TSV) ale obávam sa, že príplatok za mnou absolvované zvyšovanie kvalifikácie už nikdy poberať nebudem. Je to naozaj tak, že ak mi prestane platiť kreditový príplatok, ktorý poberám v súčasnosti, budem nútený si dorobiť piaty predmet na to aby som mal 12 percentný príplatok?

Ďakujem za skorú odpoveď.

S pozdravom Ing. Martin Surový

Maria Pavlikova
Uznanie príplatkov za vzdelávanie absolvované pred 1.9.2019

V podstate Vám rozumiem. Aj keby Vám priznali príplatky za rozširujúce štúdium alebo štátnu jazykovú skúšku, neovplyvní to Váš plat. V súčasnosti máte vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. v plnej výške do 31. 8. 2026. V akej podobe bude zákon č. 138/2019 Z. z. a aké benefity alebo príplatky a za čo sa budú vyplácať je dnes predčasné riešiť.

yvorus
Uznanie príplatkov za vzdelávanie absolvované pred 1.9.2019

Ďakujem pekne za odpoveď. Naozaj som zvedavý, či niekoho bude moje vzdelávanie zaujímať aj po roku 2026, alebo sa budem musieť potom vzdelávať opäť v niečom inom. Ak by bol scenár ideálny, tak by som si s príplatkami najbližších 21 rokov nemusel robiť starosti. (7 rokov ANJ 12% + 7 rokov ŠPJ 12% + 7 rokov rozširujúce štúdium TSV 6%). Myslím ale, že to tak bohužiaľ nebude.

S pozdravom Surový