2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Bolešová
Uznanie I. atestácie po ukončení III. stupňa VŠ

Dobrý deň,

chcem sa opýtať koľko rokov praxe je potrebných na uznanie I. atestácie po ukončení doktorandského štúdia na VŠ v dennej forme štúdia, kde súčasťou tohto štúdia bol aj výchovno-vzdelávací proces študentov na VŠ počas 4 rokov riadneho štúdia? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie I. atestácie po ukončení III. stupňa VŠ

Pri uznaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa ako prvej atestácie, nesledujeme prax, ale zaradenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa "samostatný". V súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ak získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a s obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa. Pedagogický zamestnanec je po vzniku pracovného pomeru zaradený v kariérovom stupni "začínajúci" a toto obdobie sa do piatich rokov nezapočítava. Vami uvádzaná prax sa tiež nezapočíta, iba obdobie v kariérovom stupni začínajúci.