2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
Uznanie atestácie a kreditov

Dobrý deň,
sme Stredná priemyselná škola a prijímame do pracovného pomeru zamestnanca, ktorý od roku 2011 pracoval na ZŠ, má 1. atestáciu v kategórii/podkategórii: učiteľ/ učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (Atestačná práca je určená pre 2. stupeň ZŠ). Do ktorej platovej triedy ho máme zaradiť? Prax 5 rokov spĺňa.
Podobná situácia je pri jeho "kreditoch", kde je napísané: Určené pre : učiteľ pre nižšie stredné vzdelane.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie a kreditov

Dobrý deň,
ak Vám učiteľ donesie potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa, že sa mu vypláca príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., budete vo vyplácaní pokračovať do 31. 8. 2026. Vy nemáte jeho osvedčenia, tie ostali u predchádzajúceho zamestnávateľa a nemáte právo ich posudzovať. Ak Vám predloží osvedčenie o vykonaní prvej atestácie v kategórii učiteľ, neskúmate tému atestačnej práce, ale zaradíte ho do kariérového stupňa učiteľ s prvom atestáciou, pretože podľa § 60 ods. 4 zákon č. 138/2019 Z. z. vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Nestačí prax 5 rokov, to sa nikde neuvádza, pre uznanie prvej atestácie musí byť viac ako päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ, čo nie je to isté.