2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Terezka
Uznanie atestácie

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, do akej platovej triedy sa riadi učiteľka MŠ, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a vysokoškolské štúdium druhého stupňa Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika.
Ako učiteľka pre primárne vzdelávanie vykonala prvú atestáciu.

Momentálne pracuje ako učiteľka MŠ. Uznali jej vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, no atestáciu nie s odôvodnením, že ju robila ako učiteľka pre primárne vzdelávanie. Tým je zaradená do 7. platovej triedy.
Je toto rozhodnutie správne? Keďže vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa má ukončené v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika.

Za poskytnutie informácie Vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie

Dobrý deň,
pani učiteľke patrí zaradenie do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou a do 8. platovej triedy. Atestáciu má vykonanú pre kategóriu učiteľ. Podľa § 60 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a pre príslušný stupeň vzdelania, v ktorom bola vykonaná.