4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sekretariat
Uznanie 1.atestácie?

Dobrý deň,
rada by som sa poradila, či bude uznaná 1.atestácia učiteľke MŠ, ktorá má ukončenú stred.školu -materské školy, vychovávateľstvo a VŠ 2.stupňa - učiteľ pre 1.stupeň zákl.školy, a rozširujúce štúdium -katechetika ukončené v roku 1997. 27 rokov učila len v materskej škole. Zmiatlo ma, že predchádzajúca škola ju zaradila do 7.plat.stupňa, kar.pozícia učiteľ materskej školy s 1.atestáciou a uznaný jej bol 12%príplatok.
Aké by malo byť správne zaradenie?
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Uznanie 1.atestácie?

Dobrý deň,
ak pani učiteľka nastupuje k Vám do zamestnania, zaraďte ju na základe Vášho posúdenia plnenia kvalifikačných predpokladov. Napíšte čo by ste jej uznali a ako by ste ju zaradili Vy, do ktorej platovej triedy, nie do platového stupňa.

sekretariat
Uznanie 1.atestácie?

Ja by som ju zaradila do 7.plat.triedy / bez uznania 1.atestácie /, len rozmýšľam, či mám pokračovať vo vyplácaní 12% príplatku /ako mi potvrdil predchádzajúci zamestnávateľ/ alebo nie / nakoľko rozširujúce štúdium katechetika podľa mňa nemá s MŠ nič spoločné /. Som mzdová 3.rok, čiže stále sa učím, takže ste nám veľkou pomocou.

Maria Pavlikova
Uznanie 1.atestácie?

Dobrý deň,
rozširujúce štúdium nemusí súvisieť s vykonávanou činnosťou, aby sa uznalo, a to ani v predchádzajúcom období ani v súčasnosti. Pani učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované a zaradíte u do 6. platovej triedy. 7. platová trieda Vám v žiadnom prípade nevychádza. Ak pani učiteľka bude požadovať nejaké iné zaradenie, nech predloží nejaké podklady. Pre Vašu informáciu ešte vysvetlenie. Pani učiteľka vykonala rozširujúce štúdium v roku 1997 za účinnosti § 9 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 41/1996 Z. z. Vtedy sa sledovalo päť rokov pedagogickej činnosti a uznala sa náhrada prvej kvalifikačnej skúšky. Potom za účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z. sa priznávali kredity podľa § 47a, ods. 4 zamestnávateľ musel vydať osvedčenie o získaní 60 kreditov a to by Vám mala preukázať. To by mohol byť ten 2 x 6 % príplatok. Ale toto sa na ňu nemôže vzťahovať, pretože na úrovni vysokoškolského vzdelania je pre učiteľku materskej školy nekvalifikovaná Podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z je príplatok 12 % v žiadnom prípade nepatrí. Atestáciu by musela mať vykonanú k ÚSO vzdelaniu a aj tak by to bola len 6. platová trieda.