2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Uznaná náhrada a vyučovanie aprobačných predmetov

Zamestnankyňa má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa učiteľstvo pre školy I. cyklu: matematika – zemepis.
Ak tejto zamestnankyni bola uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa predpisov účinných do 31.10.2009 za absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia etickej výchovy a mala k tomuto dátumu 5 rokov pedagogickej praxe a vyučuje predmety svojej aprobácie (matematiku a zemepis) najmenej v rozsahu jednej polovice základného úväzku zníženú o jednu hodinu, tak jej patrí zaradenie do kariérového stupňa učiteľka s I. atestáciou. To , že nevyučuje predmet etická výchova (za štúdium ktoré jej bola uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky) nemá vplyv na zaradenie do nižšej platovej triedy?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznaná náhrada a vyučovanie aprobačných predmetov

Ak Vašej zamestnankyni bola uznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky (atestácie) pred 1. 11. 2009 a bola zaradená do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou, nie je dôvod sa k tejto skutočnosti vracať a už vonkoncom nie zisťovať za čo získala náhradu a čo učí. V súčasnosti, ak učiteľ spĺňa kvalifikáciu na dva aprobačné predmety a vykoná atestáciu na jeden predmet, je posudzovaný ako učiteľ s prvou atestáciou na oba vyučovacie predmety.