8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
elza
Úväzok učiteľa a majstra odbornej výchovy v SOŠ

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako je to s úväzkom majstra odbornej výchovy na strednej odbornej škole.
V nariadení vlády 422 sa píše že MOV v strednej odbornej škole má základný úväzok 24 až 35 hodín.
Pracujem so žiakmi druhého ročníka a na odbornom výcviku mám 24 hodín týždenne ako majster odbornej výchovy.
Som však aj kvalifikovaný učiteľ predmetu Technológia a rovnakých žiakov učím Technológiu 5 vyučovacích hodín týždenne.
Tvrdia mi, že vyučovanie technológie je v rámci úväzku majstra odbornej výchovy t. j. 24+5 mám 29 hodinový úväzok.

Podľa môjho názoru však činnosť majstra a činnosť učiteľa sú dve odlišné kategórie. Myslím si, že by som mal mať uzatvorené dve zmluvy, na činnosť majstra a činnosť učiteľa technológie samostatne.

Uvažujem správne, alebo ako mám vedenie školy presvedčiť, že výučba technológie nepatrí do úväzku MOV?
Prečo nie je presne stanovené pri majstroch odbornej výchovy výška ich úväzku, ale je tam rozmedzie od 24 do 35 hodín?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Úväzok učiteľa a majstra odbornej výchovy v SOŠ

Úväzok majstra odbornej výchovy je vo vyhláške č. 422/2009 Z. z. v rozpätí 24 - 35 hodín stanovený z dôvodu, že sa zohľadňuje rozsah podľa jednotlivých odborov. Každý odbor si vyžaduje inú dotáciu hodín. Ak je pre Váš odbor, ktorý neuvádzate, stanovený podľa školského vzdelávacieho programu na 24 hodín, jedná sa o plný pracovný úväzok. 5 hodín, ktoré učíte ako učiteľ, čo je iná kategória pedagogického zamestnanca by sa malo vykonávať na druhú pracovnú zmluvu. Ak ste dané hodiny neučili, mali by ste uzatvorenú pracovnú zmluvu na činnosť majstra odbornej výchovy na skrátený pracovný čas ?

elza
Ďakujem za odpoveď. Moje

Ďakujem za odpoveď. Moje pracovné zaradenie je majster odbornej výchovy pre odbor Spracúvanie dreva. Na pracovnej zmluve má úväzok 100%, no nie je tam vyslovene uvedené, koľko je to vyučovacích hodín týždenne.
V uvedenom odbore majú žiaci 24hodín týždenne odborný výcvik (4 dni v týždni) a jeden deň teoretické vyučovanie.
Vyučovací predmet Technológia učím tretiakov v odbore Umelecký stolár. V deň keď majú žiaci stavebnej výroby teoretické vyučovanie, ja učím žiakov Umeleckých stolárov 5 hodín technológiu.

Teda nemám skrátený úväzok, ale neviem sa domôcť uzavretia druhej zmluvy na výučbu Technológie. Stále argumentujú tým, že je to v úväzku MOV. Ale veď je to kategória učiteľ, nie majster odbornej výchovy. Na koho sa mám obrátiť?
ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Úväzok učiteľa a majstra odbornej výchovy v SOŠ

Ja som Vám môj názor povedala. § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. pozná aj inštitút dopĺňania si úväzku, ale podľa toho, čo uvádzate to asi nie je Váš prípad. Skúste sa písomne obrátiť na riaditeľa a na Váš samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom strednej školy a napokon na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Peter Černák
Základný úväzok

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, aký je základný úväzok majstra OV pre skupinu odborov Elektrotechnika a to konkrétne pre odbor mechanik počítačových sieti. Ďakujem

Maria Pavlikova
Základný úväzok

Základný úväzok majstra odbornej výchovy sa určuje podľa školského vzdelávacieho programu. Váš riaditeľ presne vie, aký je Váš pracovný úväzok, resp. dotácia hodín.

katarina.heredo...
majster odbornej výchovy bez vyučovacej povinnosti?

Dobrý deň. Riaditeľka odbornej školy zamestnala majsterku odborného výcviku na dobu určitú na polovičný úväzok bez vyučovacej povinnosti s tým, že jej náplňou práce je dohliadať na chod odborného výcviku v škole. Hlavný majster je totiž dlhodobo práceneschopný a nevykonáva svoju činnosť. Konala riaditeľka školy v súlade so zákonom? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
majster odbornej výchovy bez vyučovacej povinnosti?

Vôbec nerozumiem Vašej otázke, majster odbornej výchovy bez vyučovacej povinnosti. Ako bude dohliadať ? Prečo ho neprijmete na zastupovanie počas práceneschopnosti hlavného majstra. Či ani ten nemal vyučovaciu povinnosť ? Spýtajte sa na školskej inšpekcii.