1 príspevok / 0 nový
Katy
Úväzky učiteľov a odbory

Dobrý deň! Viete mi poradiť? Vedenie školy je povinné konzultovať s odbormi úväzky? Ak áno, z čoho vedeniu vyplýva táto povinnosť?