2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
učiteľka materskej školy

Dobrý deň, prosím o usmernenie:
Učiteľka materskej školy má ukončené VS II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov, v kombinácii študijných programov - učiteľstvo SJ a literatúry a učiteľstvo histórie. Stredoškolské vzdelanie má - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Je to jej prvé zamestnanie ako pedagogický učiteľ.
Aké jej prináleží platové zaradenie:
1/ Ako začínajúca , zaradená do adaptačného vzdelávania 5 PT?
2/ Po ukončení adaptačného vzdelávania 6 PT?

Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka materskej školy

S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pani učiteľku zaradíte do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy aj s príplatkom začínajúceho a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zostane zaradená v 6. platovej triede bez príplatku.