2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mária Baranová
učiteľ v špeciálnej ZŠ - zaradenie do platovej tarify

Dobrý deň prajem,
mám ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa špec. pg a pg MP, ukončené adaptačné + 4 ročnú prax ako učiteľ v ŠZŠ, od septembra budem vykonávať opäť prácu učiteľa v ŠZŠ, len sa urobili určité zmeny v platových tarifách od kedy som bola na MD. Tak si to chcem overiť, že do ktorej platovej tarify ma zaradia - 6 alebo 7? Platová trieda ostáva predpokladám 2.
Ďakujem
Baranová

Maria Pavlikova
Učiteľ v špeciálnej ZŠ

Ak ste boli kvalifikovaná ako učiteľka špeciálnej základnej školy pred materskou dovolenkou, tak budete kvalifikovaná aj po návrate z rodičovskej dovolenky a zaradia Vás do 7. platovej triedy, pracovná trieda dva. Ak ste v tom istom pracovnom pomere, tak od 1. 9. 2019 Vás zaradili v súlade s § 87 ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. do toho istého kariérového stupňa. Nový zákon nepriniesol žiadne také zmeny, aby sa kvalifikovaný učiteľ stal nekvalifikovaným pri zachovaní tej istej činnosti.