1 príspevok / 0 nový
jonecova
študium žiaka v zahraničí

Prosba o radu. Žiak má povolené rozhodnutím RŠ plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na konci školského roku sa nedostaví na komisionálne skúšky (lebo nemusí). V nasledujúcom školskom roku má napriek tomu postúpiť do ďalšieho ročníka alebo musí ročník opakovať dovtedy, kým nepríde na skúšky a potom ho RŠ zaradí podľa dosiahnutého výsledku ?