Stavbári

Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.

STAVBÁRI

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Podoblasť

Konštruovanie

Výkonový štandard:

  • Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Cieľ aktivity:

  • Vybrať, aké skladačky sú potrebné na zhotovenie diela na predlohe.

Úloha:

Deti si pozorne prezrú zostrojené predmety z rôznych stavebníc a vyberú z troch možností, ktoré skladačky sú potrebné na zostavenie predmetu na predlohe. Potom si predmety môžu samy zostrojiť.

Stiahnite si dokument