4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Základná škola ...
Stanovisko ku kreditovemu priplatku
Základná škola ...
Stanovisko ku kreditovému priplatku - chýbajúci text :)

Dobrý deň. Ak zamestnanec mal vyplácaný kreditový príplatok a končil mu PP ku dňu 31.8, následne od 1.9 má u toho istého zamestnávateľa novú pracovnú zmluvu počas zastupovania MD a RD - má tento zamestnanec znovu nárok na kreditový príplatok, alebo nie? A ak zamestnanec pracoval na kratší pracovný pomer s kreditovým príplatok, akú suma mu prináleží od 1.9, ak je zamestnaný už na 100% úväzok? Nakoľko suma kreditového príplatku zostáva nezmenená do 31.08.2026.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Vašej zamestnankyni môžete od 1. 9. 2019 vyplácať kreditový príplatok ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Ja zastávam názor, že príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g sa má prepočítavať podľa aktuálnych platových taríf a podľa aktuálneho úväzku. Tak, ako nie je v zákone presne uvedené, že výška príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa nemení počas sedem rokov, nie je tam uvedené ani to, že sa príplatok prepočítava pri každej zmene platových taríf. Nie je to však uvedené pri žiadnom príplatku a všetky ich prepočítavame automaticky pri zmene platových taríf a nikto z toho nerobí nevyriešiteľný problém.

Základná škola ...
Nevyriešiteľný problém

Ďakujem.
Pri každom príplatku - príplatok začínajúceho, príplatok za prácu SZP, príplatok za profesijný rozvoj /"nový"/, príplatok za činnosť triedneho zákona, príplatok za činnosť uvádzajúceho je uvedená suma - % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
Nerobíme z toho nevyriešiteľný problém, ale keď sme za niečo zodpovední, tak chceme byť 100% istí, ako to má správne byť po novom.