4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katarina Hovanova
Špecializačné vdzelávanie

Dobrý deň,

prosím Vás o info, či mi patrí zvýšenie platovej tarify (myslím, že o 3%) pokiaľ som absolvovala špecializačné vzdelávanie Výchovný poradca a v praxi vykonávam výchovného poradcu aj kariérneho poradcu. Napíšte mi prosím, či ide o nárokovateľnú zložku, alebo je to na zvážení vedenia školy.
Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Špecializačné vzdelávanie

V súlade s § 35 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a), i) a j) (uvádzajúci pedagogický zamestnanec, výchovný poradca a kariérový poradca) môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie. Za špecializačné vzdelávanie podľa § 14e ods. 1 písm. c) patrí príplatok vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Ide o nárokovateľný príplatok.

Štefan Rac 2
Špecializačne vzdelanie - profesijný rozvoj

Dobrý deň,
som začínajúci ped.zamestanec, mám ukončené špecializačné vzdelanie - výchovný poradca.
Moja otázka je - po ukončení adapatacneho vzdelania, mám nárok na príplatok za toto vzdelanie 3%? Aj bez ohľadu na to či vykonávam funkciu výchovného poradcu alebo nie. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Špecializačne vzdelanie - profesijný rozvoj

Dobrý deň,
cieľom špecializačného vzdelávania podľa § 49 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Keďže Vy špecializované činnosti nevykonávate, tak na Vašu otázku Vám musí odpovedať jedine riaditeľ školy, ktorý posúdi v zmysle § 64 uvedeného zákona potrebu daného vzdelávania s potrebami školy a individuálnymi potrebami Vás ako pedagogického zamestnanca. Súlad profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca s potrebami školy sa vyznačí podľa § 64 ods. 3 uvedeného zákona v pláne profesijného rozvoja.