4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika73
Sociálny pedagóg ako asistent učiteľa

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či je absolvent Pedagogickej fakulty na UMB v BB magisterské štúdium, odbor: pedagogika, študijný program: sociálna pedagogika kvalifikovaný ako asistent učiteľa na základnej škole?
Považuje sa tento odbor za učiteľský smer, alebo je potrebné DPŠ?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg ako asistent učiteľa

Či je sociálna pedagogika učiteľský smer zistíte podľa štátnych skúšok a musí to byť uvedené na vysvedčení.

Tatiana Pravdová
Sociálny pedagóg ako asistent učiteľa

Dobrý deň pani Pavlíková,
mám rovnakú otázku, pani Mgr. má vyštudovaný študijný odbor Sociálna pedagogika a tiež máme dilemu, či je kvalifikovaná ako asistentka učiteľa. Podľa Vašej odpovede som si od nej vypýtala vysvedčenie a štátnice mala z predmetov: aplikovaná psychológia, pedagogika, sociálna pedagogika a voľný čas. Predpokladám, že sa tento odbor považuje za učiteľský smer keďže je tam štátnica z pedagogiky.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg ako asistent učiteľa

Sociálny pedagóg nie je pedagogický zamestnanec. To Vaša adeptka vie veľmi dobre. Aby bola kvalifikovaná ako pedagogický asistent, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, vrátane doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent, a to podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6.