1 príspevok / 0 nový
ZSsMS
Sociálna práca +DPŠ - ako správne zaradiť

Dobrý deň, prosím o radu. Ako správne zaradiť vychovávateľku. Vzdelanie: Prešovská Univerzita humanitných a prírodných vied – odbor vychovávateľstvo vo výchovných zariadeniach (DPŠ zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti) + vysokoškolské II. stupeň, titul Mgr. - Slovenská katolícka univerzita v Ružomberku, odbor sociálna práca. Dobre uvažujem že má byť v PT 6 ako začínajúca, a po ukončení adaptačného v 7 PT?
Bez praxe, u nás začne adaptačné vzdelávanie.

Ak by na toto isté miesto prišla Vychovávateľka s pedagogickým vzdelaním na úrovni II. stupňa vysokoškolského vzdelania bude rovnako zaradená, ak by bola začínajúca - ako tá, ktorá má vysokoškolské vzdelanie nepedagogické?

Ďakujem za radu a usmernenie.