3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
schlangi
školský tréner - zaradenie do 8. resp. 9. PT

dobrý deň,
dovolím si položiť otázku, ako postupovať v zaradení športového trénera do vyššej platovej triedy.
- na našej škole sú zamestnané ako školský tréner dve bývalé špičkové športovkyne, ktoré podľa dokladu Slovenského atletického zväzu reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach, olympijských hrách viac ako 10 rokov....
obidve majú ukončené VŠ II. strupňa - zameranie: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Od 1-9-2022 je opäť možnosť podľa zákona č. 138/2022 Z.z. § 30 ods.:
(4)
Riaditeľ môže školského trénera, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec pôsobil ako športovec najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.
(5)
Riaditeľ môže učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo príslušnú podkategóriu pedagogického zamestnanca, zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec pôsobil ako športovec najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.

Ako správne zaradiť školského trénera, v prípade, že riaditeľ školy bude súhlasiť s ich žiadosťou v kariérnom postupe do 9. PT zo 7. PT, kde sú zaradené doposiaľ? Môže sa "preskočiť" zaradenie do 8. PT?

Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

Maria Pavlikova
školský tréner - zaradenie do 8. resp. 9. PT

Ak Vaše trénerky spĺňajú podmienky dané v § 30 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z., tak od 1. 9. 2022 ich môžete zradiť do 9. platovej triedy ako učiteľ/tréner s druhou atestáciou. Zákon nevyžaduje predchádzajúce zaradenie do kariérového stupňa tréner s prvou atestáciou.

schlangi
školský tréner

ďakujem za Vašu odpoveď i Váš čas...