4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maria26
školský psychológ

Dobrý deň,
poprosila by som o usmernenie: od 1.9.2019 chceme prijať na ZŠ školského psychológa na skrátený úväzok 12 hodín. Má vyštudovaný odbor učiteľstvo akademických predmetov psychológia a pokračuje v špecializačnom vzdelávaní zo školskej psychológie, ktoré ukončí v r. 2020. Prax nemá. Je správne ak budeme počítať 12/37,5 = 32% úväzok/týždeň, keď zákon základný úväzok u špeciálnych pedagógov neustanovuje alebo je možnosť si upraviť týždenný prac. čas vo vnútornej smernici školy? Zaradíme ho ako:
1.nekvalifikovaného šk. psychológa - pedagogického zamestnanca do 6. platovej tarify - pracovná trieda 2 + adaptačné vzdelávanie
alebo
2. začínajúceho šk. psychológa - pedagogického zamestnanca do 6. platovej tarify - pracovná trieda 2 + adaptačné vzdelávanie.
Po skončení adaptačného vzdelávanie ostáva v 6 PT a po 5 rokov praxe pôjde do 7PT?

Ešte by mal by učiť 5 hodín výchov. Urobíme ďalšiu pracovnú zmluvu. Na vyučovanie výchov bude kvalifikovaný? Potrebuje aj tu adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Školský psychológ

V otázke uvádzate toľko zmätočných informácii a otázok, že strácam prehľad. Raz je to psychológ, raz špeciálny pedagóg. Nech je to tak či onak, je to odborný zamestnanec, nie je to učiteľ a neviem, na základe čoho by mal učiť výchovy. Zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci asi školský psychológ a samozrejme, že bude absolvovať adaptačné vzdelávane.

Adrika37
školský psychológ - adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavlíková. Prijímame do pracovného pomeru školského psychológa, čerstvý absolvent VŠ II. stupňa odbor psychológia. Nakoľko je to jeho prvý pracovný pomer v školstve, mal by absolvovať adaptačné vzdelávanie. Na škole nemáme odborného zamestnanca, kto môže byť jeho uvádzajúcim odborným zamestnancom. Môže adaptačné vzdelávanie absolvovať aj v CPPPaP?

Maria Pavlikova
Školský psychológ - adaptačné vzdelávanie

Všetko o začínajúcom odbornom zamestnancovi sa dozviete v § 31 zákona č. 138/2019 Z. z. a o adaptačnom vzdelávaní v § 51 a § 52 uvedeného zákona.