EXPOLEDU - súvislé vzdelávanie pre pedagógov prírodovedných predmetov

EXPOLEDU
Dátum: 
23.10.2017 - 25.10.2017
Adresa: 
Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva, Zádielska 1
Košice
Kategória: 
Školenie pedagógov
Pozvať priateľov
  • Info

EXPOLEDU je úplne nová forma vzdelávania vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré ponúka pedagogickým zamestnancom základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl možnosť zúčastniť sa súvislého vzdelávania, ktoré sa počas roku 2017 bude konať v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

>> VIAC INFORMÁCIÍ TU <<

V každom meste sa počas roku 2017 uskutoční vzdelávanie 3-krát, pričom lektorky – odborníčky na danú vzdelávaciu oblasť – prejdú tematicky od metodicko-didaktickej náplne k praktickej náplni seminárov.

Viac sa o konkrétnom obsahu seminárov dozviete na www.expolpedagogika.sk/EXPOLEDU v podstránkach jednotlivých predmetov:

BIOLÓGIA CHÉMIA FYZIKA
Lektorka: PaedDr. Mária Uhereková, PhD. Lektorky: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Helena Vicenová Lektorka: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

TRVANIE: 3 hodiny (každý deň konania semináru si môžete vybrať z dvoch termínov: 1. termín doobeda, 2. termín poobede)

CENA: 0 € (semináre sú ZADARMO)

NAJBLIŽŠIE SA USKUTOČNIA 3. TÉMY SEMINÁROV V KOŠICIACH

>> BEZPLATNÁ PRIHLÁŠKA TU <<

banner_cerveny_800.png