Prečo žiaci nemajú radi hodiny telocviku? Možno ste nezvolili tie správne aktivity

08.11.2016
Škola a rodina

Nájsť vhodný druh športu alebo športovej aktivity pre žiakov nie je vôbec jednoduché. Žiaci na školách majú hodiny telocviku, ale nie vždy sa aktívne zapájajú všetci. Niektorí z nich nie sú športovo nadaní, sú demotivovaní a oproti ostatným spolužiakom, ktorým šport ide „ľavou zadnou“ sa môžu cítiť menejcenne. Prípadne nie je pre nich šport dostatočne príťažlivý, pretože nemali možnosť si vyskúšať viac alternatív. Dá sa to nejako zmeniť?

Dôležitým momentom je správna motivácia detí a žiakov. Vhodnou metódou ich pritiahnuť k športu, umožniť im vyskúšať niekoľko individuálnych športov, ale samozrejme treba ich nechať vyskúšať aj tie kolektívne. Ako ale správne vybrať, aby sa zo zvoleného športu nestala len krátkodobá záležitosť?

Je dôležité včas zistiť, ktorý šport je pre žiaka najvhodnejší, aby v ňom mohol aktívne pokračovať a rozvíjať svoje schopnosti. Ak sa v správny čas podchytí, ktorý druh športu je pre daného žiaka najlepší, tak je naozaj veľká pravdepodobnosť, že v tejto aktivite bude pokračovať a bude v nej aj napredovať. A teraz nastáva otázka, ako to zistiť? Dá sa vôbec otestovať, či má dieťa predpoklady na konkrétny typ športu?

Už aj na Slovensku existujú testy, vďaka ktorým sa dá urobiť presný športový profil žiaka. Športový klub BENITIM spolupracuje na Slovensku s viacerými školami. Práve on vyvinul jedinečný program s názvom ŠPORTtest, ktorý na základe kombinácie výsledkov z testovania fyzických dispozícií a osobnostných predpokladov dokáže s veľmi vysokou presnosťou určiť typy športov, v ktorých sa žiak “nájde”. „ŠPORT test je jediný test na Slovensku, ktorý u detí zisťuje nielen aktuálne fyzické možnosti, ale aj ich osobnostné preferencie pre rôzne typy športov. Vznikal v spolupráci s odbornými športovými trénermi a odborníkmi v oblasti športovej psychológie. Sú to totiž práve povahové vlastnosti, ktoré podmieňujú výkon konkrétnych športov,“ povedala jedna zo zakladateliek BENITIM-u Andrea Čvapková. „Vďaka testovaniu tak majú všetky deti šancu venovať sa športu, ktorý ich napĺňa, v ktorom napredujú. Vďaka programu totiž odborníci navrhnú kompenzačné cvičenia pre zlepšenie rovnomerného vývoja dieťaťa,“ dodala.

Testovanie ôsmich fyzických disciplín a pozorovanie fyziologických a zdravotných odchýlok

„ŠPORTtest, ako už samotný názov hovorí, je testovanie žiaka. Každý žiak má určité predispozície na športovanie, buď fyzické a ďalej osobnostné, vôľové. Samotné testovanie pozostáva z dvojhodinovej športovej akcie, kde dieťa absolvuje fyzické EUROFIT testy a tiež psychologický rozhovor. Po testovaní rodičom poskytujeme do rúk vyhodnotenie, kde sa dozvedia, ktoré konkrétne športy sú z pohľadu vlastností dieťaťa a jeho fyzických možností tie najlepšie. Vyberáme zo silových, vytrvalostných, rýchlostných, kolektívnych, individuálnych, senzo-motorických a esteticko-koordinačných športov. Veríme, že testovaním privedieme aj zdanlivo nešportovcov k správnemu výberu športu. Na druhej strane športovo nadané deti usmerníme tak, aby sa ich športový talent mohol čo najrýchlejšie rozvíjať. Všetky deti môžu športovať, len ich treba nasmerovať k tomu športu, v ktorom sa môžu v rámci svojich vlastností realizovať,“ hovorí Andrea Čvapková.

Šport a jeho výhody pre deti a žiakov

Šport a pohyb podporuje zdravie a vývin žiakov, má vynikajúci vplyv na imunitný systém dieťaťa a zároveň pomáha udržovať jeho telesnú hmotnosť pod kontrolou. Žiaci si tak pravidelnou športovou aktivitou zlepšujú koordináciu pohybov, rovnováhu, vytrvalosť a silu.

Niektorí žiaci sú často hyperaktívni a majú problém obsedieť v školskej lavici. Dôsledkom toho býva, že vyrušujú ostatných spolužiakov naokolo, vznikajú tu potom rôzne stresové situácie pre samotného žiaka, prípadne sa môže rozvinúť určitá agresivita. Športovaním sa dá do určitej miery tomu predísť, respektíve práve aktívnym pohybom môže dieťa zo seba „vybiť“ prílišnú energiu a negatívne emócie. Pohyb teda pozitívne vplýva na psychiku žiaka a zároveň pomáha proti stresu a únave. Ak sa dieťa venuje kolektívnym športom, dokáže sa lepšie včleniť do kolektívu, dokáže bojovať s prehrou a vie sa s ňou dokonca zmieriť, učí sa tým vzájomnej komunikácii a disciplíne.

Viac informácii nájdete na stránke www.benitim.sk.

Zdroj: Školský portál

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte