Letné čítanie pre predškolákov a malých školákov

10.06.2018
Škola a rodina

Hľadáte pomôcku na rozvoj myslenia 5- až 8-ročných detí? Radi by ste s predškolákmi dobehli, v čom ešte majú medzery, a to ešte do septembra, keď nastúpia do školy? Alebo by ste chceli svojim prváčikom pomôcť, aby počas prázdnin nezabudli všetko to nové, čo sa práve len naučili v prvej triede? Práve pre vás je tu pomôcka z odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

So zámerom umožniť deťom plynulú prípravy na vstup do základnej školy a tiež možnosť precvičovať prvé úlohy aj v rámci základnej školy pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko zbierku 300 úžasných aktivít, s ktorými si môžu deti rozvíjať svoje myslenie. Bystrá makovička – hravé a zábavné úlohy typu: dokresli, uhádni, doplň, vypočítaj – sú najlepšou zárukou na to, že udržia detskú pozornosť aj toho najmenej sústredeného malého výmyselníka.

„Aktivity, ktoré tvoria obsah pracovného zošita, sú rozdelené do štyroch častí, pričom každá z nich je prispôsobená konkrétnemu veku dieťaťa. Bystrá makovička pomôže dieťaťu najprv s jemnou motorikou, neskôr precvičuje jednoduché počítanie, potom pozorovanie rozdielov, až po dopĺňanie písmen a slov a tiež písanie samohlások a spoluhlások, sčítanie a odčítanie do 100, riešenie slovných úloh,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko. 

Aktivity pre 5-ročné deti:

• Rozvoj jemnej motoriky.
• Precvičovanie pozornosti.
• Jednoduché počítanie.
• Prvé písmenká.

Aktivity pre 6-ročné deti:

• Prvé pozorovania v prírode.
• Rozvoj jemnej motoriky.
• Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti.
• Logické myslenie.
• Hádanky.
• Trénovanie pozornosti.

Aktivity pre 7-ročné deti:

• Precvičovanie písmen.
• Dopĺňanie viet.
• Úlohy na precvičovanie čítania s porozumením.
• Logické hádanky.
• Doplňovačky.
• Jednoduché slovné úlohy.
• Sčítanie a odčítanie do 10.
• Geometrické tvary.
• Ročné obdobia.

Aktivity pre 8-ročné deti:

• Radenie slov podľa abecedy.
• Písanie samohlások a spoluhlások.
• Doplňovačky.
• Viacslabičné slová.
• Slovné druhy.
• Sčítanie a odčítanie do 100.
• Slovné úlohy.
• Malá násobilka.
• Človek a svet – čas, premeny prírody, rodina, škola.

„Veríme, že pracovný zošit Bystrá makovička sa stane obľúbenou pomôckou nielen v materských školách, ale rovnako tak aj u rodičov malých škôlkarov a školákov. Tí ocenia, že všetky aktivity s rôznym obsahom nájdu na jednom mieste a deti vedia s pracovným zošitom pracovať aj samostatne, keďže prináša jednoduché zadania úloh,“ povedala Mira Schrimpelová Bianchi.

Prelistujte si ukážku aktivít v pracovnom zošite Bystrá makovička TU.

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte