Čítate so žiakmi len na slovenčine? Chyba! Poďte na školenie a ukážeme vám, ako na to!

27.06.2018
Škola a rodina

Trápia vás výsledky vašich žiakov v čitateľskej gramotnosti v medzinárodných porovnaniach? Priali by ste si, aby ich pri domácom celoslovenskom testovaní nezradilo čítanie s porozumením? Poďte na bezplatné školenia pre učiteľov 1. aj 2. stupňa, kde vám okrem iného ukážeme aj modelové hodiny práce s textom.

Celoslovenskú roadshow bezplatných školení pre pedagógov základných škôl s názvom Neučme čítať len na slovenčine! organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko v termíne od 22. do 28. augusta 2018 v ôsmich mestách Slovenska: v Bratislave, v Trenčíne, v Trnave, v Nitre, v Košiciach, v Prešove, v Poprade a v Banskej Bystrici.

PRESNÝ HARMONOGRAM LETNÝCH BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ NÁJDETE TU.

 „Augustovou roadshow chceme upozorniť na potrebu rozvoja čítania s porozumením nielen na 1. stupni ZŠ, ale tiež na nevyhnutnosť jej rozvíjania na druhom stupni, u starších žiakov. Akosi sme si zvykli, že s deťmi čítajú len učiteľky na prvom stupni, a druhostupniarky „len“ učia. Sme presvedčení o tom, že čítať treba aj so staršími žiakmi, a to nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry! Rovnako tak matematikár, fyzikár, chemikár, či učiteľ geografie predsa môžu a dokonca musia rozvíjať čitateľské kompetencie našej dospievajúcej generácie. Veď čítame všade! A ak to deti a mladých nenaučíme, ak im neukážeme, ako si vyhľadávať informácie a ako ich hodnotiť, len ťažko môžeme očakávať, že správne pochopia text, vyjadria vlastné stanovisko k téme, že budú schopní čítanie prepájať so svojimi predošlými vedomosťami a skúsenosťami,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko.

Sériu bezplatných školení pre učiteľov základných škôl povedie Tibor Hujdič, propagátor čítania detí a deťom, ktorý sa už dlhodobo venuje skvalitňovaniu práce s textom vo vyučovaní prvého aj druhého stupňa. Vedie semináre pre učiteľov, knihovníkov a rodičov zamerané na otázku: Ako inšpirovať deti, aby sa stali celoživotnými čitateľmi?  Zaoberá sa vyhľadávaním a propagovaním kvalitných kníh pre deti a mládež. S Iniciatívou za školské knižnice, tvorí stratégiu ako posúvať školské knižnice do budúcnosti. Bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase. Ako povedal: „Počas školení sa zameriame na rozvíjanie samostatnej práce s textom, ukážeme si, prečo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti nepôjde bez učiteľa matematiky, fyziky, dejepisu, geografie ani biológie a prečo gramotnosť nebude bez čítania. Takisto neobídeme ani základné čitateľské stratégie (aj na chémii, biológií, geografii, matematike....).“

Bezplatné školenia organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v ôsmich mestách Slovenska: V Bratislave, v Trenčíne, v Trnave, v Nitre, v Košiciach, v Prešove, v Poprade a v Banskej Bystrici v termíne od 22. do 28. augusta 2018 v ôsmich mestách Slovenska: v termíne od 22. do 28. augusta 2018.

POČET MIEST V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH JE LIMITOVANÝ! VYBERTE SI TERMÍN VO VAŠOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLENIE EŠTE DNES TU.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte