1 príspevok / 0 nový
Sarah5
Sarah

Dobrý deň.
Potrebujem poradiť ohľadom zaradenia zamestnanca do platovej triedy.
Zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľ pre MŠ a ZŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením. My sme škôlka, ktorá má prijaté deti s NKS, deti so zdravotným znevýhodnením cukrovkárov a dalsie deti s potravinovými alergiami a poruchami spravania. Máme z ministerstva školstva povolene prijať tieto deti a v MŠ im kuchárky varia špeciálnu stravu. Je takýto zamestnanec kvalifikovaný na učiteľa v MŠ a do akej platovej triedy ho mám zaradiť? Keďže v našej škôlke máme takéto deti, zistila som si že do kategórie zdravotne znevýhodnených detí patria deti choré a zdravotné oslabené. Ďakujem za pomoc a odpoveď na moju otázku.