10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sekretariat
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň pani Pavlíková,
mám k Vám prosbu ohľadom rozširujúceho štúdia.
1, Mám zamestnankyňu, ktorá má vyštudované učiteľstvo 2.st.-biologia-ekologia, v roku 2015 ukončila rozšir.štúdium - história. U nás učí biológiu.
Aby u nás poberala príplatok za rozšir.štúdium, je potrebné potvrdenie od predch.zamestnávateľa, že ho poberala aj u neho? U nás bude priznaný vo výške 12%? po dobu 7 rokov / spolu s rokmi, ktoré sa zrátajú aj s predch.zamestnávateľom?/
2, Mám zamestnankyňu, ktorá má vyštudované učiteľstvo pre 1.st. ZS, v roku 2005 ukončila rozšir.štúdium anglický jazyk a liter. U nás bude učiť angličtinu na 1.stupni. Bude jej tiež priznaný príplatok 12% za rozš.štúdium, aj keď u predch.zamestnávateľa jej ho nepriznali?
Ďakujem Vám veľmi za Váš čas a ochotu

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
ak Vaša zamestnankyňa absolvovala rozširujúce štúdium v roku 2015, určite jej nebudete vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý bol zavedený od 1. 9. 2019. Za rozširujúce štúdiu sa priznávali kredity, ale len v určitom období. V každom prípade potrebujete potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa, kde bude uvedené, koľko kreditov jej zamestnávateľ uznal a odkedy jej vyplácal kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z, a či pokračoval vo vvplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003. Potom môžete vo vyplácaní pokračovať do 31. 8. 2026.

sekretariat
Rozširujúce štúdium

Čiže, ak niekto nastúpi po 1.9.2019, a nemal dovtedy priznaný príplatok za rozširujúce štúdium, tak už potom nemá zato nič navyše - žiadny príplatok, správne chápem? A ak ho mal uznaný predchádzajúcim zamestnávateľom, tak mu je vyplácaný do 31.8.2026.
A ešte jeden prípad prosím - v roku 2022 ukončila zamestnankyňa rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika. Má vyštudované učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a u nás učí druhákov a prax má 2roky. Príplatok jej zato nedávam, však. V akom prípade by ho mala? Ešte raz vďaka za Váš čas a ochotu

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
k predchádzajúcej otázke - prípad č. 2
Ak Vaša zamestnankyňa absolvovala rozširujúce štúdium v roku 2005, podobne ako v prvom prípade určite jej nebudete vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý bol zavedený od 1. 9. 2019. Do 31. 10. 2009 sa za rozširujúce štúdium podľa § 9 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 41/1996 Z. z. po piatich rokoch pedagogickej praxe priznávala náhrada prvej kvalifikačnej skúšky. Ak jej ju v tom období nepriznali, Vy nebudete skúmať prečo. Ešte dávam do pozornosti, že § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. bol zavedený od 1. 9. 2019, a príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium sa môže priznať za rozširujúce štúdium, ktoré sa absolvovalo v súlade so zákonom č. 138/209 Z. z., t. j., ktoré sa ukončilo v roku 2020 a neskôr.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
príplatok za rozširujúce štúdium do 31. 8. 2019 sa nevyplácal, teda nemal ho nikto priznaný a nemusíte sa tým ďalej trápiť. A ešte tretí prípad. Za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ktoré pedagogický zamestnanec absolvoval po 1. 9. 2019, v súlade s § 64 ods. 2 písm. a) 1. bod zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogickému zamestnancovi nepatrí. Nepatrí jej za žiadnych podmienok.

sekretariat
adaptačné vzdel.

Ďakujem veľmi pekne. A ešte jedna otázka. Keď zamestnankyňa teraz k nám nastupuje počas zastupovania PN ako kvalifikovaný pedag. zamestnanec a v roku 2011-2022 bola zamestnaná v MŠ ako ped.asistent /od roku 2011-2012 pracovala, od r.2012-2022 bola na MD/. Musí zdokladovať, že má ukončené adaptačné vzdelávanie? Resp. odkedy , od ktorého roku sa zaviedla povinnosť mať adaptačné. Ďakujem

Maria Pavlikova
adaptačné vzdel.

Dobrý deň,
riaditeľ školy je povinný zabezpečiť adaptačné vzdelávanie do piatich dní od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve. Po desiatich rokoch pedagogickej praxe sa adaptačné vzdelávanie neorganizuje ani sa žiadnym dokladom pri zmene zamestnávateľa nedokazuje. Ak predchádzajúci zamestnávateľ svoju povinnosť nesplnil, zamestnanec za to nemôže niesť zodpovednosť. Adaptačné vzdelávanie sa zaviedlo 1. 11. 2009. Predtým bolo uvádzanie do praxe.

sekretariat
adaptačné vzdel.

Ďakujem za odpoveď, čiže ja jej už nemusím /či musím/ robiť adaptačné? Lebo u prvého zamestnávateľa má ped.prax len 1 rok/potom bola až do konca prac.pomeru na štyroch MD/, a adaptačné sa môže ukončiť tuším až do 2 rokov od prvého prac.pomeru? Ten prvý zamestnávateľ jej ho nespravil. Prepáčte, že Vás otravujem, ale stále sa v týchto veciach učím.

Maria Pavlikova
adaptačné vzdel.

Dobrý deň,
pravdepodobne na Vašom mieste by som zvažovala adaptačné vzdelávanie aj s ohľadom na dobu mimo vyučovacieho procesu. Nemusí byť celý rok, ale aby ste zistili pracovné skúsenosti, ale viac ako tri mesiace.

sekretariat
adaptačné vzdel.

Ďakujem Vám veľmi pekne a želám príjemný deň