Roadshow Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú

Dátum: 
22.08.2017 - 31.08.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Partneri
 • súťaž
 • Videá
 • Lektorky

Odborné nakladateľstvo RAABE
v spolupráci s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA
a s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozývajú

na bezplatné školenie pre pedagógov na 1. a 2. stupni ZŠ pod názvom

Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú?

CIEĽ: Rozvíjanie techník a metód čítania s porozumením u žiakov od prvého po deviaty ročník základných škôl.

OBSAH:

 • Ako môže učiteľ zistiť, či jeho žiaci rozumejú prečítanému textu?
 • Ako im môže pomôcť, aby správne pochopili obsah textu?
 • Ako hodnotiť úspešnosť žiakov pri čítaní s porozumením?
 • Priblíženie aktuálnych problémov žiakov pri čítaní s porozumením a ich vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov.
 • Prezentácia konkrétnych techník a metód čítania s porozumením, ktoré môže učiteľ využívať od prvého po deviaty ročník ZŠ.
 • Zoznámenie sa s prostriedkami hodnotenia úspešnosti žiakov pri čítaní s porozumením.
 • Príklady rozvíjania čítania s porozumením na hodinách s pracovnými zošitmi z RAABE – Tajomstvá sveta a Testovanie.

PREČO: Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie na rozvoj čítania s porozumením na 1. aj 2. stupni ZŠ a podeľte sa o svoje skúsenosti s inými pedagógmi.

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA a s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Okresnému úradu v Banskej Bystrici
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom základných škôl nové skúsenosti a informácie.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

20. apríla 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, spojené s odovzdávaním cien. Pozrite si reportáž, ktorá zachytáva atmosféru tohto slávnostného okamihu.

Pozrite si zostrih toho najlepšieho, čo zažili víťazi 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok v rozprávkovej krajine Pavla Dobšinského, v čarovnej dedinke Habakuky.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

LEKTORKY ŠKOLENÍ:

Mgr. Libuša Bednáriková

V roku 2009 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná a etická výchova na viacerých školách v Bratislave (SPŠE Karola Adlera, ZŠ Karloveská 61, QSI, International School of Bratislava). Od júna 2014 pôsobí na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave ako učiteľka slovenského jazyka a anglického jazyka. Od roku 2013 spolupracuje s odborným nakladateľstvom RAABE Slovensko pri tvorbe testov a pracovných listov zo slovenského jazyka.

Mgr. Daniela Lexmannová

V roku 2005 sa stala absolventkou štúdia slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity. Následne pôsobila v zahraničí ako podporný učiteľ na škole St. Albans and Stephen Junior School v St. Albans Anglicku, kde žila od roku 2005 do roku 2010. Po návrate na Slovensko pôsobila do roku 2015 na Súkromnej základnej umeleckej škole Osloboditeľská 27 v Bratislave a zároveň na základnej škole Dudova 2 v Petržalke, kde pôsobí až doteraz ako učiteľka slovenského jazyka a výtvarnej výchovy.
POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes!