Roadshow Máme radi prírodné vedy

Dátum: 
22.08.2017 - 31.08.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Garanti
 • Produkty
 • Partneri
 • Lektor

Odborné nakladateľstvo RAABE
v spolupráci s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA
a s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozývajú

na bezplatné školenie pre pedagógov na 2. stupni ZŠ pod názvom

Máme radi prírodné vedy

CIEĽ: Rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom u žiakov na druhom stupni ZŠ.

OBSAH:

 • Predstavenie koncepcie tematického celku Teplo a Teplota vo fyzike pre 7. ročník ZŠ.
 • Zoznámenie sa s novým prístupom založenom na historickom kontexte a aktívnej samostatnej práci žiakov.
 • Ukážky vybraných praktických aktivít z pracovných zošitov RAABE – Fyzika.
 • Zaujímavé námety na činnosti a pokusy priamo počas vyučovacích hodín v bežnej triede ZŠ.

PREČO: Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri výučbe fyziky na základných školách.

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

ZMENA TERMÍNU VYHRADENÁ! O prípadnej zmene termínu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a na stránkach Školského portálu.

Miesta a termíny bezplatných školení

Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť Voľné miesta
Prešov 22. august 2017 utorok 13:00 Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15 B 204 0
Poprad 23. august 2017 streda 13:00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadačka 15
Martin 24. august 2017 štvrtok 13:00 Mestský úrad, nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť – prízemie 134
Trnava 25. august 2017 piatok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť – prvé poschodie 134
Bratislava 30. august 2017 streda 13:00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C 136
Banská Bystrica 31. august 2017 štvrtok 13:00 Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1 Kongresová sála – prízemie 145

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

LEKTORKA ŠKOLENÍ:

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

Plnofarebné pracovné zošity na vyučovací predmet Fyzika pre 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ, ktorých obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 1.
Žiak si s pomocou pracovných zošitov upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Pomocou týchto pracovných zošitov sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.
Výhody pracovných zošitov:
 • Umožňujú učiť efektívnejšie a pútavejšie.
 • Uľahčujú vyučovací proces.
 • Obsahujú množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
 • Prinášajú zhrnutie učiva.
 • Učiteľovi ponúkajú na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.
Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné pre zvládnutie danej témy, ciele, ktoré má žiak splniť, zoznam experimentálnych aktivít s odhadovaným časom na ich realizáciu a vypracované aktivity z učebnice.
Metodika poskytuje aj doplňujúce námety na aktivity, úlohy a poznámky pre učiteľa. Poznámky pre učiteľa upozorňujú na niektoré špecifiká experimentu, pravdepodobné mylné predstavy žiakov, na možné problémy spojené s realizáciou danej aktivity a návrhy, ako sa im vyhnúť, prípadne ich odstrániť.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA a s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Okresnému úradu v Banskej Bystrici
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom základných škôl nové skúsenosti a informácie.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

LEKTORKA ŠKOLENÍ:

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!