Neučme čítať len na slovenčine!

Dátum: 
22.08.2018 - 28.08.2018
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Garanti
 • Produkty
 • Partneri
 • Videá

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenia pre pedagógov na 1. a 2. stupni ZŠ pod názvom

Neučme čítať len na slovenčine!

CIEĽ:

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením u žiakov na základnej škole, a to nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • Rozvíjanie samostatnej práce s textom ako súčasť učenia.
 • Prečo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti nepôjde bez učiteľa matematiky, fyziky, dejepisu, geografie ani biológie?
 • Prečo gramotnosť nebude bez čítania?
 • Ako dostať čítanie do vyučovania aj na druhom stupni základnej školy?
 • Vedenie žiakov k učeniu sa čítaním.
 • Základné čitateľské stratégie (aj na chémii, biológii, geografii, matematike....).
 • Modelová hodina práce s textom a jej analýza (a opäť nielen na slovenčine).

 

 

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie na rozvoj čítania s porozumením na základnej škole a podeľte sa o svoje skúsenosti s inými pedagógmi. Už dávno nie je pravdou, že rozvoj čítania s porozumením je v kompetencii výlučne slovenčinárov!

 

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

 

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

 

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút.

ZMENA TERMÍNU VYHRADENÁ! O prípadnej zmene termínu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a na stránkach Školského portálu.

Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Bratislava 22. august 2018 streda 09:00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Bratislava 22. august 2018 streda 12:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Trenčín 23. august 2018 štvrtok 08:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Trnava 23. august 2018 štvrtok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť
Nitra 24. august 2018 piatok 09:00 Gymnázium, Párovská 1 Aula- vchod od Párovskej ulice
Košice 27. august 2018 pondelok 08:30 Okresný  úrad v Košiciach- Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť - prízemie 
Prešov 27. august 2018 pondelok 13:00 Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15 b 204
Poprad 28. august 2018 utorok 08:00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadacia miestnosť- prízemie
Banská Bystrica 28. august 2018 utorok 13:00 Okresný  úrad, Námestie Ľ. Štúra 1 Kongresová  sála - prízemie

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes!

LEKTOR ŠKOLENÍ: Tibor Hujdič, propagátor čítania detí a deťom
Venuje sa skvalitňovaniu práce s textom vo vyučovaní prvého aj druhého stupňa. Vedie semináre pre učiteľov, knihovníkov a rodičov zamerané na otázku: Ako inšpirovať deti, aby sa stali celoživotnými čitateľmi? Zaoberá sa vyhľadávaním a propagovaním kvalitných kníh pre deti a mládež. S Iniciatívou za školské knižnice, tvorí stratégiu ako posúvať školské knižnice do budúcnosti. Bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes!

Čítanie pre školákov od 8 do 10 rokov

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom. Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

 • rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
 • budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
 • trénovať logické myslenie žiakov,
 • naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

Pre tých, ktorých čaká testovanie

Edícia Testovanie

Pracovné zošity na prípravu na celoslovenské Testovanie. Len postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky. ...a čítanie s porozumením!

Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • overenie úrovne poznatkov z matematiky získaných na 1. stupni ZŠ,
 • rozvíjanie metód a postupov pri riešení problémov,
 • precvičovanie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie matematickej gramotnosti,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.

 

Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných na 1. stupni ZŠ,
 • precvičenie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.

 

 

Pre tínedžerov od 10 do 15 rokov

Daj si čas I. – Z histórie vedy a kultúry

Krížovky, rébusy, doplňovačky, hádanky, kvízy a testy pre náročných -násťročných.

Jedinečný zábavník na rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti DAJ SI ČAS.

 

 

 

OBSAHUJE:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:

 • krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy, 
 • jazykolamy, hádanky a prešmyčky,
 • úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:

 • logické hádanky, testy, rébusy, 
 • tabuľky, 
 • úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami, 
 • matematické úlohy.

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie: 

 • práca s geometrickými tvarmi,
 • úlohy na postreh a pozornosť,
 • maľovanie, kreslenie, 
 • farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história: 

 • Test s historickou tematikou,
 • Hlavné mestá,
 • Vlajky, erby,
 • Mapy,
 • Vzdialenosti miest,
 • Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda,
 • komixy z relácie Daj si čas.

 

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes!

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
 • Okresnému úradu v Banskej Bystrici
 • Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom základných škôl nové skúsenosti a informácie.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes!

O vôbec prvom materiáli, ktorý na Slovensku rozvíja čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni základnej školy – zábavníku DAJ SI ČAS – priniesli reportáž aj v rámci relácie ON AIR v RTVS. Pozrite si reportáž o tom, čo všetko tento zábavník dokáže.

Konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko bola hosťom v štúdiu Ranných správ RTVS. Hovorila o testovaní čitateľskej gramotnosti PISA, o výsledkoch slovenských žiakov, ale aj o porovnaniach s ostatnými krajinami... Pozrite si rozhovor v štúdiu.

Výsledkom spolupráce odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a RTVS je populárno-náučný zábavník DAJ SI ČAS, ktorý vznikol podľa rovnomennej súťažnej relácie RTVS. Jeho printová podoba rozvíja u žiakov na druhom stupni základnej školy čitateľskú gramotnosť, rozvíja kritické myslenie a učí pracovať s textom. A to všetko zábavnou a hravou formou, na aké sme zvyknutí aj v samotnej televíznej relácii. Pozrite si dokrútku.

Pozrite si reportáž zo slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 4, ktoré sa konalo 19. apríla 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. Dovidenia zase o rok, priatelia čítania!

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes!