Ako na to so Škôlkarom – Matematika a práca s informáciami

Dátum: 
14.08.2017 - 21.08.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Video
 • Lektorka
 • Video
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozýva

na bezplatné školenie pre materinky s názvom

Ako na to so Škôlkarom – Matematika a práca s informáciami

CIEĽ: Rozvíjanie matematickej gramotnosti v materskej škole v súlade so ŠVP pre materské školy.

OBSAH:

 • ukážky a námety na manipulačné hry a činnosti, ako plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej  oblasti Matematika a práca s informáciami podľa platného ŠVP pre materské školy,
   
 • návody, ako vytvoriť u detí kompetenčný základ a rozvinúť matematické kompetencie, aby neskôr zvládli školskú matematiku a úspešne absolvovali 1. stupeň vzdelávania,
   
 • námety na prácu s deťmi vo veku 5 – 6 rokov.

 

PREČO: Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní matematických kompetencií v materskej škole.

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

Poznáte pracovné zošity Škôlkar? Chcete pracovať s deťmi v súlade s Inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škol
Pracovné zošity Škôlkar v Dámskom klube Pozrite si rozhovor Soni Mullerovej s doc. PhDr. Zuzanou Petrovou, PhD. - lektorkou a s

LEKTORKA ŠKOLENIA:

Mgr. Katarína Thúróczy

• Od roku 1989 pôsobí ako učiteľka v materskej škole, momentálne je triednou učiteľkou a vedúcou metodického združenia v materskej škole. Tri roky bola lektorkou pre interaktívne tabule pre firmu Stiefel Eurocart. V MPC Prešov bola lektorkou pre kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov predprimárneho vzdelávania. Dva roky pracovala ako evalvátor v projekte MRK II. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie Hejného metódy vyučovania matematiky v materskej škole. Publikovala v časopise Predškolská výchova, je autorkou pracovného zošita Škôlkar a vytvorila súbor aktivít v niekoľkých aktualizáciách diela Svet škôlkara Matematika a práca s informáciami.
• Absolvovala mnoho vzdelávaní a vlastní množstvo certifikátov napr.:
 • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl.
 • Metodika systému učenia NTC 1. a 2. stupňa.
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu Metóda dobrého štartu.
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.
 • Osvedčenie o absolvovaní seminára Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní dochádzkou Maxík.

Poznáte pracovné zošity Škôlkar?

Chcete pracovať s deťmi v súlade s Inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole? Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Presvedčte sa o tom, aké benefity vám práca s nimi prináša.

Pracovné zošity Škôlkar v Dámskom klube

Pozrite si rozhovor Soni Mullerovej s doc. PhDr. Zuzanou Petrovou, PhD. - lektorkou a spoluautorkou RAABE o tom, ako s pracovnými zošitmi Škôlkar môžu pracovať aj rodičia doma. Dnes už naozaj nemusíme nechávať výchovu a vzdelávanie detí len na materskú školu. Spoznávať svet okolo nás je predsa veľká zábava. O to viac, ak sa to deje spolu s rodičmi.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA a s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Okresnému úradu v Banskej Bystrici
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom základných škôl nové skúsenosti a informácie.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!