5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renátka
Rigorózna skúška a kredity

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na uznanie kreditov za rigoróznu skúšku. 24. augusta 2018 som vykonala rigoróznu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Od 1. septembra 2019 som sa zamestnala na novej škole (spojená škola - 8. ročné gymnázium a základná škola), kde učím dejepis. Slovenčinu tento rok neučím. Zamestnávateľ mi dal osvedčenie o kreditoch, ale zamietol moju žiadosť o uznanie kreditového príplatku. Riešil to zamestnávateľ adekvátne? Ja si myslím, že mi kreditový príplatok prináleží, ale nikde som nenašla, ako je táto situácia ošetrená zákonom.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška a kredity

V § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. je uvedené, že kredity za vykonanie rigoróznej skúšky priznáva riaditeľ školy, ktorý pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov. Pedagogickú prax neuvádzate. Ak ste kvalifikovaná učiteľka na dva predmety a rigoróznu skúšku ste vykonali iba z jedného predmetu a máte tri roky pedagogickej praxe, na vyplácanie kreditového príplatku to nemá negatívny vplyv. Ak Vám riaditeľ školy (aj predchádzajúcej) vydal osvedčenie o priznaní 60 kreditov, kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Vám patrí.

Renátka
Rigorózna skúška a kredity

Pani Pavlíková, presne to si myslím aj ja, ale vyjadrenie zamestnávateľa k mojej žiadosti bolo, že uvedené vykonanie rigoróznej skúšky nie je v súlade s potrebami a zameraním školy na školský rok 2018/2019. Vzhľadom na uvedené v zmysle zákona paragraf 47a ods.10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch teda mojej žiadosti nevyhovujú. Mám 10 rokov pedagogickej praxe. Môže byť háčik aj v tom, že ide o cirkevnú školu? Ešte by som sa Vás chcela opýtať, môžem teda opäť požiadať o vyplácanie kreditového príplatku ešte v tomto školskom roku, napriek prvej nevyhovujúcej odpovedi? Ďakujem veľmi pekne za Vaše odpovede.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška a kredity

Zdôvodnenie, ktoré uvádzate umožňuje zákon č. 317/2009 Z. z. riaditeľovi školy pri posudzovaní uznania kreditov za kontinuálne vzdelávanie. Pri rigoróznej skúške platí povinnosť riaditeľa školy vyplývajúca z § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z., a to pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov a samozrejme zákonne vzniká povinnosť vyplácať kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Podajte žiadosť opätovne i napriek tomu, že žiadosť zákon nevyžaduje a po negatívnej odpovedi sa obráťte v súlade s § 47b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. do 15 dní od jeho doručenia na okresný úrad, odbor školstva v sídle Vášho kraja a podajte sťažnosť. Kreditový príplatok Vám patrí.

Renátka
Rigorózna skúška a kredity

Pani Pavlíková, veľmi pekne Vám ďakujem za Vaše odpovede. Žiadosť o kreditový príplatok, ako aj jeho doplatenie som už podala a čakám na vyjadrenie zamestnávateľa. Prajem Vám všetko dobré, nech sa Vám darí.