31 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
katja
Rigorózna skúška = I. atestácia

Dobrý deň,
od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona č. 138/2019 Z. z. (zákon č. 414/2021 Z. z) kde v § 30 ods. 1 je uvedené, že po piatich rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec sa tento zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou ak vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu, ktorá súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo s obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa..
Moja otázka:
ak zamestnankyňa spĺňa päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pg. zamestnanec v tomto prípade učiteľka materskej školy /Bc. Predškolská a elementárna pedagogika, Mgr. Pedagogika/ a obhájila rigoróznu skúšku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika čo súvisí s výkonom jej pracovnej činnosti mala by byť zaradená do kariérového stupňa pg. zamestnanec s prvou atestáciou na úrovni Mgr.?
ďakujem za odpoveď
Katarína

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška = I. atestácia

Zákon č. 414/2021 Z. z. neuvádza žiadnu retroaktivitu, tak do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou ju po piatich rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatná učiteľka zaradíte v prípade, že rigoróznu skúšku vykonala po 1. 1. 2022.

jankami1
Rig.skuska

Ja som písala rovno na ministerstvo školstva ohľadom tejto otázky. Dostala som odpoveď že áno budem zaradená ako učiteľ s prvou atestaciou.

katja
Rig. skuska

Dobrý deň,
prosím viete sem vložiť prepis čo Vám konkrétne uviedli - napísali z Ministerstva školstva? Veľmi by to pomohlo možno mnohým ktorí nemajú v tejto otázke uznania Rigoróznej skúšky na 100% jasno.
Ja som písala tiež, zatiaľ som nedostala spätnú odpoveď..
ďakujem

Bibiána Ščepanská
Rigorózna skúška

jankami Viete mi prosím preposlať odpoveď z ministerstva ohľadom toho uznávania rigoróznej skúšky aj na mail? bibiana.scepanska@gmail.com ďakujem krásne

NikiB
Atestacia

Dobrý deň. Prosím vás jam konkrétne ste písali? Mam podobný problém. Robím si 1.Atestáciu ako vych a tiež mi ju nechcú uznať a zaradiť ma do vyššej plat triedy.
Som viac ako 5 rokov zaradená v tejto kat ak9 sám ped zam. Mam Mgr vzdelanie pedagogického smeru.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška = I. atestácia

Toto zaradenie bude bez ohľadu na dátum vykonania rigoróznej skúšky ?

jankami1
Rig.skuska

Ja som dostala takúto odpoveď od pani z ministerstva.
Novela zákona č. 138/2019 Z. z. bližšie nekonkretizuje ďalšie podrobnosti vykonania rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, ani čas, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec rigoróznu skúšku vykonal.

V prípade, ak ste v júli 2020 vykonali rigoróznu skúšku v študijnom odbore, ktorý súvisí s výkonom Vašej pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo s obsahom Vašich aprobačných predmetov a spĺňate aj podmienku „byť najmenej 5 rokov zaradená v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec“, podľa právnych predpisov účinných od 1.1.2022 Vám prináleží zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

katja
Rig. skuska

Ďakujem pekne

Ivana Hlocká
Rigorózna skúška

Dobrý večer, mohla by som sa spýtať, komu konkrétne ste písali na Ministerstvo školstva? Ďakujem

Gabriela Cabanova
rig skuska = 1.atessácia

Dobrý deň. Mohla by som Vás poprosiť o preposlanie stanoviska z ministerstva na mail cabanova@montessori.sk

Tatiana Matuchová
Rig. skuska

Ďakujem, budem aj ja písať na ministerstvo..

Lebo mi je zvláštne že sa to bude uznávať takto.. lebo napr. niekto dostal za rigorózku kredity aj kreditový príplatok a teraz má mať aj I. atestáciu? Nepamätám, žeby sa takto "zdvojnásobovali veci"..

Uvidíme, budem sa aj ja dopytovať a týmto smerom. Ak dostanem odpoveď pripnem ju tu.

Gabriela Kmeťová
Rig. skúška

Mám tiež tento prípad za rig. skúšku boli uznané kredity (60 kreditov). Tiež sa mi to nepáči, aby im za to bola priznaná prvá atestácia. Budem rada keď zverejníte odpoveď. Ďakujem.

danielatak
zaradenie

Dobrý deň,

prosila by som o radu, do akej triedy zaradiť PZ učiteľa informatiky - biológia na strednej škole. V roku 2007 ukončil II. stupeň VŠ učiteľstvo informatika - biológia, a v roku 2008 vykonal rigoróznu skúšku učiteľstvo biológia. Pred vykonaním rigo skúšky aj po skúške pracoval ako lektor - školiteľ, SZČO. Od roku 2020 pracuje ako asistent učiteľa na ZŠ, ukončil adaptačné vzdelanie.

ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie

Nie je mi jasná Vaša otázka. Ak Váš učiteľ pracuje v školstve od roku 2020 ako asistent a bude pracovať ako učiteľ predmetov, ktoré sú jeho aprobačné predmety, zaradíte ho do 7. platovej triedy, pretože adaptačné vzdelávanie má ukončené.

Monika5
dohoda o práci mimo prac.pomeru

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať,čo presne znamená, po novom,že uchádzači na dohodu vykon.mimo prac.pomer,už nemusia mať VŠ 2.stupňa?rozumiem tomu správne,že keď bude mať uchádzač len úplné stredné vzdelanie môže učiť aj napr.študijné odbory?

Maria Pavlikova
dohoda o práci mimo pracovného pomeru

Áno, znamená to presne ako píšete. Je na zvážení riaditeľa, či prijme takéhoto učiteľa a prečo využije dohodu o prácach mimo pracovného pomeru a nie pracovný pomer. Uvažovalo sa, že takto by mohli byť prijímaní absolventi prvého stupňa vysokoškolského vzdelania učiteľských študijných odborov na dohodu o brigádnickej práci študentov.

Monika5
hodnotenie

Chcela by som sa tiež spýtať na §70..pribudlo nám tam nové hodnotenie vedúcich pedag.a oodbor.zamestnancov..anonymnou formou dotazníka,raz ročne,ako sa učitelia alebo odb.zamestnanci dostanú k týmto dotazníkom,ďakujem

Maria Pavlikova
Hodnotenie

Keďže podľa § 70 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ, ten by mal poskytnúť aj dotazník.

Monika5
príplatok za prof.rozvoj

A ešte tretia otázka,je možné odobrať učiteľovi alebo odbor.zamestnancovi príplatok za profes.rozvoj,ak neaplikuje absolvované vzdelávanie do vyučovacieho procesu,ďakujem za odpovede

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Zákon č. 553/2003 Z. z. v § 14e a § 32g príplatok za profesijný rozvoj neurčuje podmienku aplikovať absolvované vzdelávanie do vyučovacieho procesu. Samozrejme, že sa to predpokladá už pri zaraďovaní vzdelávania do plánu profesijného rozvoja. Nie je takáto možnosť.

Monika5
školenie kariér.poradenstva

Dobrý deň,mala by som na vás ešte ďalšiu otázku...platí školenie kariérového poradenstva absolvovaného ešte v roku 2020 aj podľa teraz nového znenia,resp.zákona,ďakujem

Maria Pavlikova
školenie kariér.poradenstva

Nerozumiem. Žiadne školenie ani vzdelávanie, ktoré ste absolvovali Vám nikto nemôže anulovať.

katja
katja

Dobrý deň, ak pedagogický zamestnanec spĺňa päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pg. zamestnanec v tomto prípade učiteľka materskej školy /Bc. Predškolská a elementárna pedagogika, Mgr. Pedagogika/ a obhájila rigoróznu skúšku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika čo súvisí s výkonom jej pracovnej činnosti mala by byť zaradená do kariérového stupňa pg. zamestnanec s prvou atestáciou na úrovni Mgr.? po piatich rokoch od tohto zaradenia môže vykonať II. atestáciu?

Maria Pavlikova
Katja

Rigoróznu skúšku môže pedagogický zamestnanec vykonať až po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. K akému inému vzdelaniu by malo platiť, platí na úrovni Mgr.

Mária Bajnóciov...
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,

Zamestnanec zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec podla 317/2009 do 10 platovej triedy + priznané kredity rok 2013 + 2014 / 6%+6%/.... počas MD a RD / 6 rokov / absolvovala vysokoškolské štúdium tretieho stupňa vykonaním dizertačnej skúšky a obhájením dizertačnej práce v r. 2016 a získala titul PhD.
Od 1.1.2019 nadobúda účinnosť zákon 318/2018 ktorým sa mení a dopľńa zákon 553/2003 a dochádza k redukcii platových tried.
Zamestnanec zaradený do 8 platové triedy + kreditný príplatok.
Nástup po MD a RD od 1.4.2021 . Zamestnanec priniesol diplom že počas RD vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu a získava titul " doktor filozofie " r 2020
Je táto rigorózna skúška podmienkou pre zaradenie zamestnanca " pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou " ?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,
od 1. 1. 2019, keď došlo k redukcii platových tried, ste ho zaradili z 10. platovej triedy do 8. platovej triedy ? Na posúdenie zaradenia do kariérového stupňa musím vedieť jeho vzdelanie, vrátane tretieho stupňa, ktoré predmety učí, akú rigoróznu skúšku vykonal. Nie je mi tiež jasné, či má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a aj rigoróznu skúšku, atď.

Mária Bajnóciov...
zaradenie zamestnanca

Dobrý deň ,

zamestnanec v r. 2007 diplom Mgr učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra - náuka o spoločnosti
zamestnaná od 1.9.2008
vyučuje slovenský jazyk a náuka o spoločnosti / občianska výchova /
rok 2016 - Diplom PhD - absolvovala vysokoškolské štúdium tretieho stupňa vykonaním dizertačnej skúšky a obhájením dizertačnej práce
rok 2020 - Diplom PhDr. - vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu
absolvovala to počas materskej a rodičovskej dovolenky ktorá trvala od 19.4.2015 do 31.03.2021 - dve deti
Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,
za vykonanú rigoróznu skúšku možno pedagogického zamestnanca zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v súlade s § 30 ods. 1 písm., c), 3. bod, ak bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Za rigoróznu skúšku druhú atestáciu uznať nemožno.

Mária Bajnóciov...
zaradenie pracovníka

Dobrý deň,

Ďakujem ,správne chápem , že na základe dokladov a platných zákonov zamestnancovi patrí 8 platová trieda samostatný pedagogicky zamestnanec s prvou atestáciou
a nie 9 - samostatný pedagogicky zamestnanec s druhou atestáciou
a kredity platné do 31.8.2026 ?

Maria Pavlikova
zaradenie pracovníka

Dobrý deň,
áno, chápete to správne, nemám čo dodať.