3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Učiteľ v roku 2018 ukončil VŠ druhého stupňa na PF PU v Prešove odbor a študijný program špeciálna pedagogika. Učiteľ spĺňa kvalifikačný predpoklad na vykonávanie pracovných činností učiteľa v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím, čo aj toho času vykonáva v základnej škole v špeciálnej triede.
Môže uvedený učiteľ vykonávať funkciu riaditeľa základnej školy, ak v škole sú zriadené aj špeciálne triedy?
V jednej z nich vyučuje.
Prvú atestáciu vykonal v roku 2020 s názvom práce Rozvoj pracovných zručností a návykov u žiakov s mentálnym postihnutím. Dĺžku pedagogickej činnosti má viac ako 5 rokov.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Renka

Riaditeľ školy musí v súlade s § 39 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca a mať vykonanú prvú atestáciu. Ak by Vaša pani učiteľka mala vzdelanie uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, v bode 9, bola by kvalifikovaná na vyučovanie v bežnej triede a mohla by byť aj riaditeľkou tejto školy. Pre úplne správne rozhodnutie je potrebné danú záležitosť konzultovať na okresnom úrade v sídle kraja, odbore školstva.

Renka70
legislatíva a riadenie

Ďakujem za odpoveď.