1 príspevok / 0 nový
Jan Spacek
Projekt - Interaktívna video výučba

Dobrý deň,

Navštívil som túto stránku s prosbou o pomoc pri mojom projekte. V polovici minulého roka som vyštudoval filmárinu v Anglicku a rád by som moje skúsenosti priniesol naspäť domov na Slovensko. Môj projekt chcem zamerať na deti na základných školách a na deti ktoré potrebujú špeciálny prístup pri vydelávaní.

Projekt:

Pracoval som na projektoch kde som používal nie ešte veľmi rozšírený software . Software umožňuje používateľovi kliknúť na rôzne súčasti deja ktoré ho tak vedia preniest do inej časti príbehu podľa vlastného záujmu a znova späť.

Príklad:

Herci v dobovom oblečení hrajú scénku o určitej historickej udalosti. Na konci poučnej scénky založenej na pravdivých údajoch je možné kliknúť na jednotlivé osoby alebo objekty. Táto akcia vás prevedie do iného deja hovriacom o danom objekte alebo osobe. Následne sa používateľ môže rozhodnúť pokračovať ďalej alebo sa vrátiť späť.

Software má viacej možností a dá sa rôzne kombinovať.

Ak sa to podarí, chcel by som sa testovaniu projektu začať venovať v najbližších mesiacoch. Rád by som požiadal o radu, kde sa mám obrátiť a koho by bolo najlepšie kontaktovať s požiadavkou o pomoc s projektom.

Ďakujem
Ján Špaček