2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Luigi
Prispevok

Dobrý deň,
Čo v prípade ak som odovzdala osvedčenie za inovačné vzdelávanie ktoré bolo vydané 30.1.2021
pre oneskorenú poštu sa dostalo ku mne až 20.3.2021
Mám nárok na príspevok aj za predchádzajúce obdobie spätne? , teda dostanem doplatok aj za február?

Maria Pavlikova
Príspevok

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. prizná zamestnávateľ od prvého dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok sa prizná na dobu siedmich rokov. O príplatok neprídete, ale už ste dávno mali požiadať o jeho priznanie. Spätne sa nevypláca.