2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Michaela Kuňáková
Príplatok za rozširujúce štúdium matematiky

Vážená pani Pavlíková,
rada by som sa informovala ohľadom príplatku za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa §14 Zákona č. 553/2003 Z. z. V rokoch 2020/2023 som absolvovala rozširujúce štúdium matematiky. Moja predchádzajúca kvalifikácia bola: učiteľ ekonomických predmetov (mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a pedagogické minimum). Táto aprobácia je na základnej škole ťažko využiteľná a tak som absolvovala vyššie uvedené rozširujúce štúdium matematiky. Prosím, mám nárok na uznanie príplatku za rozširujúce štúdium vo výške 12%, ak moja pôvodná kvalifikácia nebola dostatočne uplatniteľná na ZŠ (mohla som kvalifikovane učiť) len nemecký jazyk, z ktorého mám štátnu skúšku)? Zamestnávateľ sa vyjadril, že ide len o doplnenie nutnej kvalifikácie pre vyučovanie na ZŠ, teda že mám nárok len na zvýšenie platovej triedy zo 6. na 7.

Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

S pozdravom
Michaela Kuňáková

Maria Pavlikova
Príplatok za rozširujúce štúdium matematiky

Dobrý deň,
ak ste ukončili rozširujúce štúdium matematiky, máte na základe Vašej žiadosti nárok na príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená po dobu siedmich rokov. Tento príplatok Vám patrí bez ohľadu na to, aký predmet vyučujte. Zákon nevyžaduje vyučovať daný predmet. Rozširujúcim štúdiom ste získali kvalifikáciu na vyučovanie matematiky a ak tento predmet vyučujete, ste kvalifikovaná a patrí vám zaradenie do 7. platovej triedy. Na obida benefity máte právny nárok.